Go to content

Česko-německá studia

Binacionální bakalářský studijní obor Česko-německá studia / Deutsch-Tschechische Studien nabízí od akademického roku 2007/2008 Univerzita Karlova v Praze společně s Univerzitou Regensburg.Tento interdisciplinární studijní obor je metodologicky ukotven ve společensko-kulturních vědách a slouží k získání jazykové, odborné a metodologické kompetence o česky a německy mluvících zemích. 

Cílem studia je vybavit absolventky/absolventy jazykovými znalostmi i odbornými a metodologickými kompetencemi, které každému dle svého individuálního zaměření umožní vybrat si navazující magisterské studium v oblasti kulturních studií a společenských věd.

Povinný studijní modul "Kulturní věda" je zaměřen na metodologické základy a základní areální kompetence. Středoevropský jazykový a kulturní prostor je v komparativně založených kurzech pojednáván i v jiných modulech.

Individuální odborná a metodologická specializace v kulturních a společenských vědách jsou obsaženy v povinných modulech "Jazykověda", "Literární věda" nebo "Základy makro-/mikroekonomie" (povinné dva moduly dle vlastního výběru) jakož i v modulu "Dějiny / Politika / Právo" (povinně volitelný jeden z předmětů) a modulu "Dějiny / Politika / Právo / Ekonomie" (povinně volitelný jeden z předmětů. Prohloubení odborných vědeckých a metodologických znalostí a specializace následuje v modulech "Odborné zaměření I / Schwerpunktmodul I" a "Odborné zaměření II (metody) / Schwerpunktmodul II", které vedou k odborné bakalářské práci.

Prohloubená odbornost, rozšířená metodická kompetence a interkulturní kompetence právě tak jako jazykové znalosti a dovednosti (čeština jako cizí jazyk minimálně na úrovni B2+ a němčina jako cizí jazyk minimalně na úrovni C1+) umožňují absolventkám/absolventům profesní perspektivu v organizacích, institucích a podnicích i na mezinárodním trhu. To získávají studenti nejen v kurzech ale i prakticky v rámci jednoročního studijního pobytu na partnerské univerzitě a během tříměsíční odborně orientované praxe v zahraničí.

Studijní obor je v České republice akreditován akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do r. 2028 a ve Spolkové republice Německo systémovou akreditací Univerzity Regensburg.

Informační brožura studijního oboru

Česko-německá studia na Univerzitě Karlově


Deutsch-Tschechische Studien

Kontakt

Prof. Dr. Marek Nekula

Dtslogo1 Rot

Gebäude PT, Zi. 3.1.18
Telefon 0941 943-3535
Telefax 0941 943-1861
E-Mail