Zu Hauptinhalt springen
Startseite UR

Česko-německá studia

Česko-německá studia jsou binacionální interdisciplinární bakalářský studijní program ukotvený v kulturních a společenských vědách, který nabízí Univerzita Karlova ve spolupráci s Univerzitou v Řezně.

Nedílnou součástí studia v rozsahu šesti semestrů je dvousemestrální studijní pobyt na Univerzitě v Řezně. Absolventi programu po jeho úspěšném dokončení obdrží diplom obou univerzit (tzv. double degree).

Součástí studia je také tříměsíční oborová praxe, kterou lze absolvovat rovněž v zahraničí. Studium je podporováno stipendii Česko-německého fondu budoucnosti a programu ERASMUS+.

Česko-německá studia na Univerzitě Karlově

  1. STARTSEITE UR

Deutsch-Tschechische Studien

Kontakt

Renata Sirota-Frohnauer

Dtslogo1 Rot

Gebäude PT, Zi. 3.1.36
Telefon 0941 943-3562
Telefax 0941 943-1861
E-Mail