Zu Hauptinhalt springen

Bayernstudien

deutsch

INTERDISZIPLINÄRE BAYERNSTUDIEN

Das Projektziel ist die bilaterale Einrichtung eines innovativen interdisziplinären Masterprogramms, das es Studierenden der Interregion ermöglicht, ein weiterführendes Studium mit klarem Berufsprofil zu absolvieren, das Spezialisierungsmöglichkeiten in gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen, eine fach- und regionalspezifische Ausbildung in der Fremdsprache Deutsch und den Fokus auf das Bundesland Bayern verbindet, unter Einbezug berufspraktischer Elemente sowie direkter Kontakte zur Nachbarregion. Dabei wird gemäß den Bedürfnissen des interregionalen Arbeitsmarktes eine vertiefte Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft angestrebt. Durch die gemeinsame Entwicklung und Realisierung des Programms mit der mittelfristigen Perspektive eines Double degrees (Pilsen-Regensburg) soll der Master die Harmonisierung der Bildungsangebote in der Interregion fördern. Als Areal-Studiengang soll er der allgemeinen bildungspolitischen Entwicklung Rechnung tragen, dass die Germanistik als klassische Philologie in Tschechien immer weniger nachgefragt wird. Zugleich wird durch die Dozenten-/Studierendenmobiliät im Rahmen des Programms die Vernetzung der beiden beteiligten Hochschulen intensiviert.

Erfahren Sie mehr über Projektaktivitäten hier.

Projektteam:

Projektleiterin:  Andrea Königsmarková, Ph.D. 

Administratorin und Finanzmanagerin:  Gabriela Fatková, Ph.D. 


Das Projekt wird zu 5% durch einen Beitrag aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik kofinanziert.

Etz-logo-text-d-712x169

Csm Eu Hinweis D Srgb Caf29a7176


Tschechisch

INTERDISCIPLINÁRNÍ BAVORSKÁ STUDIA

Cílem projektu je bilaterální realizace inovativního interdisciplinárního magisterského studijního oboru, jež studentům v interregionu umožní absolvovat navazující studium s jasným profesním profilem, které propojuje možnosti specializace ve společenskovědních oborech, odborně a regionálně specifické vzdělávání v německém jazyce a zaměření na spolkovou zemi Bavorsko a zároveň zohledňuje prvky profesní praxe a přímý kontakt se sousedním regionem. Součástí koncepce je také (v souladu s potřebami interregionálního trhu práce) usilování o prohloubení spolupráce s lokálními hospodářskými subjekty. Díky společné přípravě a realizaci programu se středně dobou perspektivou vzniku Double degrees (Plzeň - Řezno) podpoří tento obor harmonizaci nabídky vzdělávání v interregionu. Koncepcí studijního obru jako oboru areálového bere projekt v úvahu i obecný vývoj v oblasti vzdělávací politiky, v níž lze sledovat tendenci, že je stále nižší poptávka po germanistice jako po disciplíně klasické filologie. Zároveň studijní obor díky začlenění mobility akademiků i studentů do struktury oboru o těsnější (a interdisciplinární) propojení obou zúčastněných univerzit.

Více informací  o aktivitách projektu zde.

Projektový tým:

řešitel projektu:   Andrea Königsmarková, Ph.D. 

administrátor a finanční manažer projektu:  Gabriela Fatková, Ph.D. 


Projekt je z 5% kofinancován příspěvkem ze státního rozpočtu ČR.

Download _1_

Download  1. UNIVERSITÄT