Zu Hauptinhalt springen

Studia Hungarica 28

Julián Borsányi
A magyar tragédia kassai nyitánya. Az 1941. június 26-i bombatámadás dokumentációja.
[Der Auftakt zu Ungarns Schicksalsweg. Die Dokumentation des Bombenangriff auf Kassa am 26. Juni 1941]

München : Verlag Ungarisches Institut. 1985.

Inhaltsverzeichnis

Bevezetés

A támadást követő napon Kassán

Az események utólagos rögzítésénél mutatkozó tárgyi és lélektani nehézségek

Ormay J. beszámolója a legmegbízhatóbbnak tekinthetó szemtanúk észleleteiról, valamint ezen közlések kiértékelése

Kassa légvédelme; Az ún. "Sárga csík" kérdései

Ahogyan ma az egykori kassai események lefolyását látjuk

Ormay J. tanulmánya a Kassára dobott bombákról

Ormay J. tanulmánya a kassai támadás lehetséges géptípusairól

A "Kassai provokáció" az 1945 utáni magyarországi történelmi tanulmányokban

A "Kassai provokáció" 1945 utáni magyarországi sajtóvisszhangjai

A Bustyaháza-i közjáték

A "casus belli" a német és angol nyelvterületek tanulmányaiban

A "Krúdy-legenda" hátterének és e legenda hazai kezelésének vizsgálata

A "Csekmek-Csekme"-legenda

A kormányzói emlékiratok és Szent-Iványi Domokos "visszaemlékezései"

A szlovákok vélt szerepének vizsgálata

Újszászy István honv. vezérörnagy nürnbergi jegyzökönyvi közlései és Bamler Rudolf keletnémet (NVA) tábornok nyilatkozata a "kassai provokáció" szolgálatában

Lehetett-e és mennyiben a német katonai vezetés részes a kassai eseményekben?

Az ún. "Német kat. titkosszolgálat" ("Abwehr III") feltételezett szerepe a kassai eseményekben; Dr. Gosztonyi Péter állásfoglalása a német katonai vezetés feltételezett kassai szerepéhez

Himer német tbk. hadinaplója (KTB)

A honvéd vezetés valóságos szerepének és felelósségének tisztázása a kassai események, mint "casus belli" kapcsán és ennek keretében annak megállapítása, hogy milyen vizsgálatok elözték meg a kormány döntését - valamint miképpen áll a "kassai provokáció" propagandája fontos kérdések tisztázása útjában

Zolcsák István közlései a román légierö kassai szerepéröl

A kir. román légierö esetleges kassai szerepének vizsgálata

Milyen körülmények szólnak a szovjet légierö kassai szerepe mellett és melyek ellene? Összefoglaló áttekintés zárószóval

Rövidítések

Névmutató

Függelék. 

Zum Text


  1. Universität

Hungaricum - Ungarisches Institut (HUI)

Hui-logo

Landshuter Straße 4

93047 Regensburg

Telefon 0941 943-5440
Telefax 0941 943-5441
E-Mail: hui@ur.de

Sinn-Bild