Zu Hauptinhalt springen

Online Übungen zu Tschechisch kommunikativ

diese übungen (@kateřina šichová) sind auf die einzelnen lektionen des lehrbuchs tschechisch kommunikativ (@jana maidlová und marek nekula) bezogen.

L0

TK1: Lektion 0

§3 Konsonanten 1 - Übung

§3 Konsonanten 2 - Übung

§3 Konsonanten 3 - Übung

§3 Konsonanten 4 - Übung

T2 Erste Gespräche - Übung

T2 Duzen X Siezen - Übung


L1

TK1: Lektion 1 

§1 Substantive (Genus) - Übung  

§1 Substantive (Musterwort mask.) - Übung

§1 Substantive (Musterwort m, f, n) - Übung

§2 Adjektive (harte A.) - Übung

§2 Adjektive (Internationalismen, Antonyme) - Übung

§4 Personalpronomen - Übung

§4 Verben (Pron. + nicht sein) - Übung

§4 Konjugation (jmenovat se) - Übung

§4 Konjugation (mluvit) - Übung

§4 Konjugation (mít) - Übung

§4 Konjugation (být) - Übung

§5 Vokativ (Anrede Ihrer tschechischen Freunde) - Übung

§6 Zahlen 1-10 - Übung

§6 Zahlen 1-10 (Rechnen) - Übung

Vokabeln L1 

Landeskunde


L2

TK1: Lektion 2 

§1 Possessivpronomina (já, ty, my, vy) - Übung  

§1 můj X moje X moje - Übung

T1 Rodina (Vokabeln) - Übung

T1 Rodina (Vokabeln 2) - Übung

T4 Byt (Vokabeln) - Übung

T2, T3 Co mají Katka a Viktor v bytě? - Übung

§3 Akkusativ (Koho/co má, vidí, fotografuje...?) - Übung

§3 Akkusativ (Mám psa a nemám kočku.) - Übung


L3

TK1: Lektion 3 

§1 Die Zeitbestimmung (Vokabeln) - Übung  

§2 Verben (Vokabeln+Konjugation) - Übung

T1 Denní režim - Übung

T4 Dny v týdnu (Vokabeln) - Übung

písnička (konjugace -at, -it, -et...)


L4

TK1: Lektion 4 

§1 Lokaladverbien (kde-kam) - Übung  

§2 Lokativ Sg (1) - Übung

§2 Lokativ Sg (2) - Übung

§2 Lokativ Sg (3) - Übung

jsem V x NA - Übung

§3 Modální slovesa konj. - moct

§3 Modální slovesa konj. - chtít

§3 Modální slovesa - mix 

§4 Zahlwörter - Übung

T3 Nakupování, bydlení (Vokabeln) - Übung

Informace na českých produktech - Übung


L5

TK1: Lektion 5 

§1 Das Präteritum 

§2 Das Futur 

§3 Die Bewegungsverben - Übung

T3 Sport (Vokabeln) - Übung


L6

TK1: Lektion 6 

§1 Nominativ Pl - Übung  

§1 Nominativ Pl (písnička) - Übung

§1 Nominativ Pl (dva, dvě, dvě) - Übung

§2 Konjunktionen - Übung


L7

TK1: Lektion 7 

§1 Aspekt (1) - Übung  

§1 Aspekt (2) - Übung

T1-T3 Jídlo (Vokabeln) - Übung

T1-T3 Jídlo (Vokabeln) - Übung

Jídelní lístek - Übung

§2 genitiv (Slavní rodáci - odkud?) - Übung

§3 Interrogativa (kdo, kde, kam...) - Übung


L8

TK1: Lektion 8 

Ordnungszahlen - Übung

§3 Kalendář (měsíce) - Übung  

§3 Kalendář (měsíce - kdy?) - Übung

Informace o datu - Übung

T5 Počasí (Vokabeln) - Übung

Jaké bude počasí? - Übung

Instrumentál - Übung

navíc: Vokabeln Adj. (zu §5) - Übung


L9

TK1: Lektion 9

§1 Dativ Sg - Übung

§2 JÁ - Übung

§2 TY - Übung

§2 ON - Übung

§2 Personalpronomina (deklinace) - Übung

§3 Enklitika - Übung

Životopis - Übung


L11

TK2: LEKTION 11 

§1 ně-, ni- (páry) - Übung  

§1 ně-, ni- (Übersetzung) - Übung

§1 ně-, ni- (ve větě) - Übung

§2 Genitiv Pl - Übung

§2 Genitiv Pl (písnička) - Übung

§3 Nomen nach Zahlwort - Übung

§3 Nomen nach Zahlwort (ve větě) - Übung

cv.8 Zeitbestimmung (+L0, T5) - Übung


L12

TK2: LEKTION 12 

§1 Lokativ Pl. (města: Kde to je?) - Übung

§2 Steigerung der Adjektive 1 (Ergänzen) - Übung

§2 Steigerung der Adjektive 2 (x je větší/dražší... než y) - Übung

§2 Steigerung der Adjektive 3 (x je lepší/horší... než y) Übung

§3 Deverbale Substantive - Übung

§4 Deklination kdo, co (Reihenfolge) - Übung

§4 Deklination kdo, co (Bezeichnung) - Übung

§4 Deklination kdo, co, to (písnička) - Übung

Kde se nachází...? (Himmelsrichtungen) - Übung

Jak se to město jmenuje česky/německy? (Znojmo/Znaim) - Übung

Státy a jejich hlavní města - Übung

Je to v Čechách nebo na Moravě/ve Slezsku? - Übung


L13

TK2: Lektion 13 

T1-T2 Lidské tělo (Vokabeln) - Übung  

§3 Instrumental Pl. - Übung

§4 Duál oči - Übung

§4 Duál uši - Übung

§4 Duál ruce - Übung

§4 Duál nohy - Übung

§4 Duál kolena - Übung

§4 Duál ramena - Übung

navíc: smysly - Übung


L14

TK2: LEKTION 14

§14 Dativ Pl - Übung

Písnička: Šaty dělaj člověka

Písnička: Kdyby prase mělo křídla

§5 Pluralia tantum (Schreiben) - Übung

§5 Pluralia tantum (Musterwort) - Übung

§5 Pluralia tantum (Zahlwörter) - Übung


L15

TK2: LEKTION 15

§1 Relativsatz (Deklination který, které Sg.) - Übung

§1 Relativsatz (Deklination která Sg.) - Übung

§1 Relativsatz (Deklination Pl.) - Übung

§1 Relativsatz (Petra a Mirek) - Übung

§2 Zusammengesetztes Passiv - Übung

§2 Zusammengesetztes Passiv (tehdy, dnes, v budoucnu) - Übung

Vokabeln L15 (lidské vlastnosti)


L16

TK2: Lektion 16 

§1 Deklination Zahlwörter (oba, dva) - Übung  

§1 Deklination Zahlwörter - Übung

§3 Possessivadjektiv 1 - Übung

§3 Possessivadjektiv 2 (Kryštofův pes) - Übung

§3 Possessivadjektiv 3 (Aniččina kočka) - Übung 

§3 Possessivadjektiv Karel IV. a Praha - Übung

§3 Possessivadjektiv 4 (babiččino cukroví) - Übung

§3 Possessivadjektiv 5 (kamarádovo auto) - Übung

§3 Possessivadjektiv 6 (dědečkova fotka) - Übung

§3 Possessivadjektiv 6 (Janin kurs) - Übung

§4c Kolik je hodin? - Übung

§4c Zeitangaben - Übung

§4c Kdy, do kdy, na jak dlouho - Übung

opakování deklinace adj. - paradigma mladý muž - Übung

opakování druh adj. - hart/weich/Possessivadj. - Übung 

Jak často? (vždycky-většinou-obvykle...) - Übung

Rechtschreibung i/y nach ambivalenten Konsonanten - Übung


L17

TK2: Lektion 17

§3 Lokalbestimmung - Übung

§3 Lokaladverbien - Übung

Tschechische Unternehmen - Firma Baťa (+ Deklination obuv) - Übung

Vokabeln L17 - Übung


Téma VÁNOCE

VÁNOCE

slovní zásoba

1

2

3

4

5Slovní zásoba tematicky

für Fortgeschrittene/Bilinguale: zvířata - mláďata (u.a. Musterwort kuře) - Übung

Pracovní listy k českým reáliím

Beispiel der Arbeitsunterlagen, die im Rahmen des Workshops zur Landeskunde Mährens entstanden sind.


  1. STARTSEITE UR

Bohemicum

Center for Czech Studies

Bohemicum Wirbel

Gebäude PT, Zi. 3.1.32
Telefon 0941 943-3558
Telefax 0941 943-1861
katerina.sichova@ur.de