Zu Hauptinhalt springen

Online Übungen zu Tschechisch kommunikativ

diese übungen (@kateřina šichová) sind auf die einzelnen lektionen des lehrbuchs tschechisch kommunikativ (@jana maidlová und marek nekula) bezogen.

L0

TK1: Lektion 0

§3 Konsonanten 1 - Übung

§3 Konsonanten 2 - Übung

§3 Konsonanten 3 - Übung

§3 Konsonanten 4 - Übung

T2 Erste Gespräche - Übung

T2 Duzen X Siezen - Übung


L1

TK1: Lektion 1 

§1 Substantive (Genus) - Übung  

§1 Substantive (Musterwort mask.) - Übung

§1 Substantive (Musterwort m, f, n) - Übung

§2 Adjektive (harte A.) - Übung

§2 Adjektive (Internationalismen, Antonyme) - Übung

§4 Personalpronomen - Übung

§4 Verben (Pron. + nicht sein) - Übung

§4 Konjugation (jmenovat se) - Übung

§4 Konjugation (mluvit) - Übung

§4 Konjugation (mít) - Übung

§4 Konjugation (být) - Übung

§5 Vokativ (Anrede Ihrer tschechischen Freunde) - Übung

§6 Zahlen 1-10 - Übung

§6 Zahlen 1-10 (Rechnen) - Übung

Vokabeln L1 

Landeskunde


L2

TK1: Lektion 2 

§1 Possessivpronomina (já, ty, my, vy) - Übung  

§1 můj X moje X moje - Übung

T1 Rodina (Vokabeln) - Übung

T1 Rodina (Vokabeln 2) - Übung

T4 Byt (Vokabeln) - Übung

T2, T3 Co mají Katka a Viktor v bytě? - Übung

§3 Akkusativ (Koho/co má, vidí, fotografuje...?) - Übung

§3 Akkusativ (Mám psa a nemám kočku.) - Übung


L3

TK1: Lektion 3 

§1 Die Zeitbestimmung (Vokabeln) - Übung  

§2 Verben (Vokabeln+Konjugation) - Übung

T1 Denní režim - Übung

T4 Dny v týdnu (Vokabeln) - Übung

písnička (konjugace -at, -it, -et...)


L4

TK1: Lektion 4 

§1 Lokaladverbien (kde-kam) - Übung  

§2 Lokativ Sg (1) - Übung

§2 Lokativ Sg (2) - Übung

§2 Lokativ Sg (3) - Übung

jsem V x NA - Übung

§3 Modální slovesa konj. - moct

§3 Modální slovesa konj. - chtít

§3 Modální slovesa - mix 

§4 Zahlwörter - Übung

T3 Nakupování, bydlení (Vokabeln) - Übung

Informace na českých produktech - Übung


L5

TK1: Lektion 5 

§1 Das Präteritum 

§2 Das Futur 

§3 Die Bewegungsverben - Übung

T3 Sport (Vokabeln) - Übung


L6

TK1: Lektion 6 

§1 Nominativ Pl - Übung  

§1 Nominativ Pl (písnička) - Übung

§1 Nominativ Pl (dva, dvě, dvě) - Übung

§2 Konjunktionen - Übung


L7

TK1: Lektion 7 

§1 Aspekt (1) - Übung  

§1 Aspekt (2) - Übung

T1-T3 Jídlo (Vokabeln) - Übung

T1-T3 Jídlo (Vokabeln) - Übung

Jídelní lístek - Übung

§2 genitiv (Slavní rodáci - odkud?) - Übung

§3 Interrogativa (kdo, kde, kam...) - Übung


L8

TK1: Lektion 8 

Ordnungszahlen - Übung

§3 Kalendář (měsíce) - Übung  

§3 Kalendář (měsíce - kdy?) - Übung

Informace o datu - Übung

T5 Počasí (Vokabeln) - Übung

Jaké bude počasí? - Übung

Instrumentál - Übung

navíc: Vokabeln Adj. (zu §5) - Übung


L9

TK1: Lektion 9

§1 Dativ Sg - Übung

§2 JÁ - Übung

§2 TY - Übung

§2 ON - Übung

§2 Personalpronomina (deklinace) - Übung

§3 Enklitika - Übung

Životopis - Übung


L11

TK2: LEKTION 11 

§1 ně-, ni- (páry) - Übung  

§1 ně-, ni- (Übersetzung) - Übung

§1 ně-, ni- (ve větě) - Übung

§2 Genitiv Pl - Übung

§2 Genitiv Pl (písnička) - Übung

§3 Nomen nach Zahlwort - Übung

§3 Nomen nach Zahlwort (ve větě) - Übung

cv.8 Zeitbestimmung (+L0, T5) - Übung


L12

TK2: LEKTION 12 

§1 Lokativ Pl. (města: Kde to je?) - Übung

§2 Steigerung der Adjektive 1 (Ergänzen) - Übung

§2 Steigerung der Adjektive 2 (x je větší/dražší... než y) - Übung

§2 Steigerung der Adjektive 3 (x je lepší/horší... než y) Übung

§3 Deverbale Substantive - Übung

§4 Deklination kdo, co (Reihenfolge) - Übung

§4 Deklination kdo, co (Bezeichnung) - Übung

§4 Deklination kdo, co, to (písnička) - Übung

Kde se nachází...? (Himmelsrichtungen) - Übung

Jak se to město jmenuje česky/německy? (Znojmo/Znaim) - Übung

Státy a jejich hlavní města - Übung

Je to v Čechách nebo na Moravě/ve Slezsku? - Übung


L13

TK2: Lektion 13 

T1-T2 Lidské tělo (Vokabeln) - Übung  

§3 Instrumental Pl. - Übung

§4 Duál oči - Übung

§4 Duál uši - Übung

§4 Duál ruce - Übung

§4 Duál nohy - Übung

§4 Duál kolena - Übung

§4 Duál ramena - Übung

navíc: smysly - Übung


L14

TK2: LEKTION 14

§14 Dativ Pl - Übung

Písnička: Šaty dělaj člověka

Písnička: Kdyby prase mělo křídla

§5 Pluralia tantum (Schreiben) - Übung

§5 Pluralia tantum (Musterwort) - Übung

§5 Pluralia tantum (Zahlwörter) - Übung


L15

TK2: LEKTION 15

§1 Relativsatz (Deklination který, které Sg.) - Übung

§1 Relativsatz (Deklination která Sg.) - Übung

§1 Relativsatz (Deklination Pl.) - Übung

§1 Relativsatz (Petra a Mirek) - Übung

§2 Zusammengesetztes Passiv - Übung

§2 Zusammengesetztes Passiv (tehdy, dnes, v budoucnu) - Übung

Vokabeln L15 (lidské vlastnosti)


L16

TK2: Lektion 16 

§1 Deklination Zahlwörter (oba, dva) - Übung  

§1 Deklination Zahlwörter - Übung

§3 Possessivadjektiv 1 - Übung

§3 Possessivadjektiv 2 (Kryštofův pes) - Übung

§3 Possessivadjektiv 3 (Aniččina kočka) - Übung 

§3 Possessivadjektiv Karel IV. a Praha - Übung

§3 Possessivadjektiv 4 (babiččino cukroví) - Übung

§3 Possessivadjektiv 5 (kamarádovo auto) - Übung

§3 Possessivadjektiv 6 (dědečkova fotka) - Übung

§3 Possessivadjektiv 6 (Janin kurs) - Übung

§4c Kolik je hodin? - Übung

§4c Zeitangaben - Übung

§4c Kdy, do kdy, na jak dlouho - Übung

opakování deklinace adj. - paradigma mladý muž - Übung

opakování druh adj. - hart/weich/Possessivadj. - Übung 

Jak často? (vždycky-většinou-obvykle...) - Übung

Rechtschreibung i/y nach ambivalenten Konsonanten - Übung


L17

TK2: Lektion 17

§3 Lokalbestimmung - Übung

§3 Lokaladverbien - Übung

Tschechische Unternehmen - Firma Baťa (+ Deklination obuv) - Übung

Vokabeln L17 - Übung


Téma VÁNOCE

VÁNOCE

slovní zásoba

1

2

3

4

5Slovní zásoba tematicky

für Fortgeschrittene/Bilinguale: zvířata - mláďata (u.a. Musterwort kuře) - Übung


  1. STARTSEITE UR

Bohemicum

Center for Czech Studies

Bohemicum Wirbel

Gebäude PT, Zi. 3.1.32
Telefon 0941 943-3558
Telefax 0941 943-1861
katerina.sichova@ur.de