Zu Hauptinhalt springen

Plzeň

Certifikátový program: Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region

Všem studentům Západočeské univerzity nabízíme certifikátový program, který poskytuje jazykové, interkulturní a areálové znalosti a kompetence vhodné pro pracovní i volnočasové aktivity v česko-bavorském prostředí. Dává možnost zlepšit si předpoklady pro spolupráce, mobility i oborové uplatnění na pracovním trhu v příhraničním regionu.

Jsme také na facebooku jako Česko Bavorsko.


Dvousemestrální certifikátový program zprostředkovává:

  • jazykové znalosti nejméně na úrovni B1 – nejprve dle výběru studenta (němčina pro techniky, strojaře, historiky, politology, zdravotníky apod.), dále se zaměřením na praktický jazyk s bavorským lektorem;
  • kulturní profil česko-bavorského příhraničí (historie, kulturní dědictví,regionální specifika, podnikání a ekonomika, školství, média a aktuální dění);
  • areálové kompetence (dle vlastního výběru kurz interkulturní komunikace, česko-německých dějin, etnografie a geografie, umění, právní či regionálně politické problematiky);
  • komunikační praxi a interkulturní setkávání s odborníky a aktéry příhraničního dění i se studenty z univerzity v Regensburgu.

Cílovou skupinou jsou tedy studenti celé univerzity, bez omezení oboru.

Stačí si zapsat povinné předměty (viz tabulka níže) a vybrat si z povinně volitelných (které už mohou být součástí studijního programu / z kurzů nabízených pracovišti ZČU). Nejrychleji je možné certifikát dokončit během dvou semestrů, ale je také možné si plnění předmětů rozložit v průběhu délky studia.

Certifikát je udělován jako doplněk k diplomu. Nabyté kompetence lze tedy vykázat jako specifickou, bonusovou kvalifikaci v životopisu a při ucházení se o zaměstnání.

Předměty:

Link auf PDF-Datei

Informace o jednotlivých předmětech najdete pod jejich zkratkami v sylabech na Portál ZČU v položce Studium – Předměty.

Naším cílem je odstraňování jazykových a kulturních bariér a interkulturní setkávání.


Předměty

Povinné předměty

předmět
sylaby
Kulturní profil příhraničí pdf
Němčina v česko-bavorském příhraničí pdf
Komunikační praxe v příhraničí pdf
Závěrečný projekt pdf

Povinně volitelné předměty (Areálové kompetence)

předmět
sylaby
Regionální politika a regionální rozvoj pdf
Interkulturní komunikace pdf
Umění a kultura NJ pdf
Moderní dějiny Německa pdf
Úvod do dějin německo-českých vztahů pdf
Etnografie česko německých vztahů pdf
Úvod do německého občanského práva pdf
Geografie Bavorska a Saska pdf

Kontakt

Lidé: Cz T _m


Telefon: +420 37763-5513
E-Mail: cesko.bavorsko(at)gmail.com
Katedra filozofie
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Sedláčkova 19
306 14 Plzeň


Facebook


  1. STARTSEITE UR

Zusatzstudium Regionalkompetenzen

Kontakt

Dr. Kateřina Šichová

Logo-2

Gebäude PT, Zi. 3.1.32
Telefon 0941 943-3558
Telefax 0941 943-1861
katerina.sichova@ur.de​​​​​​​