Zu Hauptinhalt springen

Slavo Šerc, Dipl. phil.

Lektor für Slowenisch

Aktuelles

Der Publikumsverkehr ist aktuell eingestellt. Zur Vereinbarung von Sprechstunden via Zoom oder Telefon kontaktieren Sie mich bitte per E-Mail.

Zum Sprachangebot Slowenisch.


Veranstaltungen

Lehrveranstaltungen

Sommersemester 2024

36396 Slowenisch-Anfängerkurs
36397 Slowenisch-Aufbaukurs


Wintersemester 2023/2024

36396 Slowenisch-Anfängerkurs
36397 Slowenisch-Aufbaukurs


Sommersemester 2023

36396 Slowenisch-Anfängerkurs
36397 Slowenisch-Aufbaukurs


Publikationen

Osebna bibliografija za obdobje 1980-2018


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ŠERC, Slavo. Slovenščina na univerzi v Münchnu. V: BEŠTER, Marja (ur.), KRŽIŠNIK, Erika (ur.). Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 1. natis. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999. Str. 85-86. ISBN 961-227-009-0. [COBISS.SI-ID 10619746]

2. ŠERC, Slavo. Slovenščina na univerzi v Regensburgu. V: BEŠTER, Marja (ur.), KRŽIŠNIK, Erika (ur.). Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 1. natis. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999. Str. 105-106. ISBN 961-227-009-0. [COBISS.SI-ID 10621282]

Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. ŠERC, Slavo. Zgodbe o (navidezno) majhnem : Peter Stamm: V tujih vrhovih[!]. Večer. [Tiskana izd.]. 12.I.2004, leto 60, št. 8, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3963763]

4. ŠERC, Slavo. Sociološki prispevek k nemški literarni zgodovini : o literatih in denarju. Delo. [Tiskana izd.]. 4. maj 1989, 31, št. 101, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 121988096]

5. ŠERC, Slavo. Kje so meje literarne kritike in literarne zgodovine ... : o nemški literaturi osemdesetih let. Delo. [Tiskana izd.]. 6. jul. 1989, 31, št. 154, str. 6. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 121987328]

Intervju

6. ŠERC, Slavo (intervjuvanec). Včasih se mi knjiga kar ponudi, včasih jo moram najti. Literatura. jul.-avg. 2013, letn. 25, št. 265/266, str. 100-121, ilustr. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 280880896]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

Znanstvena monografija

7. ŠERC, Slavo, KOS, Matevž (urednik). Nemška književnost danes : [eseji]. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1996. 173 str. Zbirka Novi pristopi. ISBN 961-6098-14-4. [COBISS.SI-ID 61938944]

Diplomsko delo

8. ŠERC, Slavo. Jurčičeva Lepa Vida in ljudska pesem : A - diplomska naloga. [Ljubljana: S. Šerc, po 1983]. 29 f. [COBISS.SI-ID 34899042]
9. ŠERC, Slavo. Simon Jenko in Heinrich Heine : seminarska naloga za B-diplomski izpit. [S. l.: S. Šerc, 1982]. 37 f. [COBISS.SI-ID 57263970]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

10. ŠERC, Slavo (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Na robu bele tišine : antologija sodobne švicarske kratke proze. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 249 str. Knjižnica Kondor, zv. 342. ISBN 978-961-01-2269-2. [COBISS.SI-ID 264275968]

11. BRODKEY, Harold, ŠERC, Slavo (urednik). Frank in Harold. Literatura. nov.-dec. 2002, letn. 14, št. 137/138, str. 126-151. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 213809152]

12. ŠERC, Slavo (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). To ni vsa moja zgodba : iz sodobne nemške kratke proze. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. 230 str. Knjižnica Kondor, zv. 289. ISBN 86-11-15566-1. [COBISS.SI-ID 100615680]

13. SLOTERDIJK, Peter, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik). Evrotaoizem : h kritiki politične kinetike : (1989). Literatura. oktober 1998, 10, št. 88, str. 51-69. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 79572480]

14. WALSER, Alissa, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Stanovanje se spet najde. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 130-136. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70569216]

15. MENASSE, Robert, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Startati, začeti znova. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 137-138. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70715136]

16. KNAPP, Radek, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Komet. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 139-149. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70715648]

17. MEINECKE, Thomas, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Študent v zablodi. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 150-153. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70716160]

18. KRAUSSER, Helmuth, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Novice o Norbertu. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 154-163. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70716928]

19. WERNER, Markus, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik). Bis bald : odlomek iz romana ; Die kalte Schulter : odlomek iz romana. Literatura. 6, št. 31 (1994), str. 61-66. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 40329728]

Prevajalec

20. STAMM, Peter. Sedem let. Elektronska izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. Zbirka e-Roman. ISBN 978-961-01-5713-7. www.e-emka.si/searchresults. [COBISS.SI-ID 298780160]

21. Kranj : die Hauptstadt der slowenischen Alpen. Kranj: Zavod za turizem in kulturo, 2017. [23] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16798774]

22. STAMM, Peter. Sedem let. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 259 str. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-4567-7. [COBISS.SI-ID 292139008]

23. JAMNIK, Tatjana (urednik), KOVAČ, Hana (urednik). Berlin, Odysseus und die Nacht : Anthologie der slowenischen Gegenwartspoesie. 1. elektronska izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. Zbirka Zlati čoln, 1. ISBN 978-961-94152-2-1, ISBN 978-961-94152-3-8. knjigarna-bookshop.eu. [COBISS.SI-ID 288268544]

24. KRACHT, Christian. Imperij : roman. Ljubljana: Lud Šerpa, 2016. 163 str. Zbirka Klasična šerpa, 42. ISBN 978-961-6699-54-9. [COBISS.SI-ID 288326912]

25. LEČIČ, Rada (avtor, fotograf). Slovenščina od A do Ž. Del 1, [Učbenik za začetnike] = Slowenisch von A bis Ž. Teil 1, [Lehrbuch für Anfänger]. 1. natis. Cerkno: Gaya, 2016. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-92674-8-6. [COBISS.SI-ID 286239232]

26. KEILSON, Hans. Nasprotnikova smrt : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 273 str. ISBN 978-961-278-231-3. [COBISS.SI-ID 282138112]

27. PETROWSKAJA, Katja. Morda Esther. Literatura. jul.-avg. 2015, letn. 27, št. 289/290, str. 211-222, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 291605504]

28. KRACAUER, Siegfried. Ginster. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 276 str. ISBN 978-961-282-084-8. [COBISS.SI-ID 275940352]

29. WALSER, Robert. Roža. Ljubljana: Lud Šerpa, 2014. 115 str. Zbirka Klasična šerpa, 27. ISBN 978-961-6699-37-2. [COBISS.SI-ID 272070656]

30. STAMM, Peter. Onkraj jezera : [zgodbe]. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. 131 str. Zbirka Stopinje. ISBN 978-961-6717-92-2. [COBISS.SI-ID 270426624]

31. HILBIG, Wolfgang. Provizorij : [roman]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 282 str. ISBN 978-961-278-111-8. [COBISS.SI-ID 270217728]

32. HILBIG, Wolfgang. Provizorij. Zvon : kulturno - družbena revija. 2013, letn. 16, št. 5, str. 12-13. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 283816704]

33. NADJ ABONJI, Melinda. Golobi vzletijo. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 283 str. ISBN 978-961-231-901-4. [COBISS.SI-ID 264405248]

34. WALSER, Robert. Jezerska pokrajina. Ljubljana: Lud Šerpa, 2012. 157 str. Zbirka Klasična šerpa, 24. ISBN 978-961-6699-26-6. [COBISS.SI-ID 261891328]

35. ŠERC, Slavo (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Na robu bele tišine : antologija sodobne švicarske kratke proze. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 249 str. Knjižnica Kondor, zv. 342. ISBN 978-961-01-2269-2. [COBISS.SI-ID 264275968]

36. MÜLLER, Herta. Nižave. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 174 str. Zbirka Nobelovi nagrajenci. ISBN 978-961-261-242-9. [COBISS.SI-ID 259688448]

37. WALSER, Robert. Spisi Fritza Kocherja ; in Življenje poeta. Ljubljana: LUD Šerpa, 2011. 181 str. Zbirka Klasična šerpa, 18. ISBN 978-961-6699-19-8. [COBISS.SI-ID 254843392]

38. SETZ, Clemens J. Orjaško kolo ; Truplo. Sodobnost. nov. 2011, letn. 75, št. 11, str. 1481-1498, portret. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 273905152]

39. KOVAČ, Hana (urednik), JAMNIK, Tatjana (urednik). Berlin, Odisej in noč : antologija sodobne slovenske poezije = Berlin, Odysseus und die Nacht : Anthologie der slowenischer Gegenwartspoesie. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Literarno društvo IA, 2010. 95 str. Zbirka Zlati čoln, 1. ISBN 978-961-92946-0-4, ISBN 978-961-92945-0-5. [COBISS.SI-ID 252886528]

40. STORCH, Maja. Hrepenenje močne ženske po močnem moškem. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Družba Piano, 2010. 173 str. Zbirka Uvid, 1. ISBN 978-961-92946-3-5. [COBISS.SI-ID 253056000]

41. WALSER, Martin. Ljubeči moški : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 245 str. ISBN 978-961-218-889-4. [COBISS.SI-ID 251164672]

42. EINZINGER, Erwin. Pesmi. Literatura. mar. 2010, letn. 22, št. 225, str. 110-127, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 267900416]

43. ZAIMOGLU, Feridun. Dvanajst gramov sreče. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009. 231 str. ISBN 978-961-231-704-1. [COBISS.SI-ID 242639104]

44. WALSER, Robert. Ropar. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2009. 205 str. Zbirka Samorog. ISBN 978-961-6580-56-4. [COBISS.SI-ID 245530112]

45. SLOTERDIJK, Peter, ŽALEC, Bojan (urednik). Srd in čas : politično-psihološki poskus. Ljubljana: Študentska založba, 2009. 347 str. Knjižna zbirka Claritas, 57. ISBN 978-961-242-267-7. [COBISS.SI-ID 249518848]

46. MÜLLER, Herta. Živalsko srce. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009. 165 str. ISBN 978-961-231-752-2. [COBISS.SI-ID 247935232]

47. METTLER, Michel. Gospod za eno noč. Delo. [Tiskana izd.]. 25. jul. 2009, leto 51, št. 170, str. [21-22], ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 247549952]

48. WERNER, Markus. Na strmini. Ljubljana: Študentska založba, 2008. 163 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-242-191-5. [COBISS.SI-ID 241461248]

49. BAUER, Joachim, ŽALEC, Bojan (urednik). Princip človeškosti : zakaj smo po naravi nagnjeni k sodelovanju. Ljubljana: Študentska založba, 2008. 210 str. Knjižna zbirka Claritas, 53. ISBN 978-961-242-204-2. [COBISS.SI-ID 243407360]

50. ZAIMOGLU, Feridun. Leyla. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. 545 str. ISBN 978-961-231-637-2. [COBISS.SI-ID 236736768]

51. TIMM, Uwe. Rdeče. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. 272 str. Moderni klasiki, 40. ISBN 978-961-231-614-3, ISBN 961-231-614-7. [COBISS.SI-ID 234595328]

52. ZEH, Juli. Tišina je hrup : potovanje po Bosni. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. 235 str. Zbirka S poti. ISBN 978-961-231-642-6. [COBISS.SI-ID 232461568]

53. ZEH, Juli. Odselitev iz Tamtama. Delo. [Tiskana izd.]. 28. jul. 2007, leto 49, št. 172, str. [21-22], ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 234674944]

54. MERCIER, Pascal. Nočni vlak za Lizbono : (odlomek iz romana). Literatura. apr. 2007, letn. 19, št. 190, str. 169-179, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 248773120]

55. BILLER, Maxim. Ljubezen danes. Veliki, valujoči zeleni listi. Literatura. okt. 2007, letn. 19, št. 196, str. 144-157, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 249229568]

56. JENNY, Zoë. Soba s cvetnim prahom. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006. 100 str. Zbirka Žepnice. ISBN 961-231-576-0. [COBISS.SI-ID 223262720]

57. SCHULZE, Ingo. Miš. Delo. [Tiskana izd.]. 8. jul. 2006, leto 48, št. 156, str. [23-24], ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 228311808]

58. ZEH, Juli. Orli in angeli : (odlomek iz romana). Literatura. sep./okt. 2006, letn. 18, št. 183/184, str. 201-212, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 246096128]

59. REGENER, Sven. Gospod Lehmann. Maribor: Litera, 2005. 285 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 961-6422-52-9. [COBISS.SI-ID 53798657]

60. JELINEK, Elfriede. Naslada. Radovljica: Didakta, 2005. 239 str. Zbirka Nobelovi nagrajenci. ISBN 961-6530-66-6. [COBISS.SI-ID 223908096]

61. ZAIMOGLU, Feridun. Hahahaha - dragi prijatelj - dobri prijatelj - hahahaha. Delo. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2005, leto 47, št. 157, str. [15-16], ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 221755904]

62. LEBERT, Benjamin, PAVLIN, Blaž (urednik). Krejzi. Ljubljana: [Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije], 2004. 2 zv. (336 str.). Zbirka Najst. [COBISS.SI-ID 2048423253]

63. JELINEK, Elfriede. Ljubimki. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. 151 str. ISBN 961-231-459-4. [COBISS.SI-ID 216272384]

64. HERMANN, Judith. Poletna hiša, pozneje : zgodbe. 1. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2004. 112 str. ISBN 961-231-446-2. [COBISS.SI-ID 216225024]

65. GRIEBEL, Christina. Pižama. Literatura. apr. 2004, letn. 16, št. 154, str. 140-151, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 216845056]

66. SLOTERDIJK, Peter. Kritika ciničnega uma. Ljubljana: Študentska založba, 2003. 628 str., ilustr. Knjižna zbirka Koda. ISBN 961-6446-33-9. [COBISS.SI-ID 125271552]

67. KNAPP, Radek. Miss Poljske 2002. Delo. [Tiskana izd.]. 23. avg. 2003, leto 45, št. 194, str. [21-22], ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 126136832]

68. HOHLER, Franz. Torta. Dialogi. 2003, letn. 39, št. 11/12, str. 45-51. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 213889792]

69. STAMM, Peter. Agnes. 1. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2002. 112 str. Zbirka Nova Evropa. ISBN 961-231-307-5. [COBISS.SI-ID 119972352]

70. BENJAMIN, Walter. Enosmerna ulica. Ljubljana: Študentska založba, 2002. 127 str. Knjižna zbirka Koda. ISBN 961-6356-34-8. [COBISS.SI-ID 117760256]

71. MÖDERNDORFER, Vinko, MERC, Dušan, VIRK, Jani, DEKLEVA, Milan, KOVIČ, Kajetan, GAZVODA, Nejc, LUPINC, Andrej, DUŠA, Zdravko (urednik). Poletje v zgodbi. V Ljubljani: Delo: Cankarjeva založba, 2002-<2009>. Zv. <1-7>, fotogr. ISBN 961-231-323-7, ISBN 961-231-386-5, ISBN 961-231-452-7, ISBN 961-231-471-3, ISBN 961-231-591-4, ISBN 978-961-231-587-0, ISBN 978-961-231-793-5. [COBISS.SI-ID 121001216]

72. MÜLLER, Herta. Živalsko srce. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002. 165 str. Moderni klasiki, 8. ISBN 961-231-269-9. [COBISS.SI-ID 116285440]

73. STAMM, Peter. Odgovor. Delo. [Tiskana izd.]. 24. avg. 2002, leto 44, št. 194, str. 21-22, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 119935744]

74. SCHWERDTFEGER, Malin. Lahka dekleta. Dialogi. 2002, letn. 38, [št.] 1/2, str. 54-59. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 121808896]

75. ERPENBECK, Jenny. Sibirija. Literatura. okt. 2002, letn. 14, št. 136, str. 118-128, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 213790976]

76. PETRIČ, Franci. Cerkev sv. Tomaža v Ratečah = The Church of St. Thomas in Rateče = Kirche des Hl. Thomas in Rateče = La chiesa di s. Tommaso a Rateče. Ljubljana: Družina, 2001. 64 str., ilustr. ISBN 961-222-337-8. [COBISS.SI-ID 110842112]

77. SCHEDLER, Melchior. Kordova ali Umetnost kopanja : radijska igra. [Ljubljana]: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 2001. 32 f. [COBISS.SI-ID 115732736]

78. FRANCK, Julia. Meni nič tebi nič. Literatura. jan./feb. 2001, letn. 13, št. 115/116, str. 180-192, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 123938816]

79. VARVASOVSZKY, László (avtor, ilustrator). Bremenski mestni godci : zgodba, pravljica, senčno gledališče. Šentilj: Aristej, 2000. 39 str., ilustr. Zbirka Lutkovni oder, letn. 1, knj. 1. ISBN 961-220-027-0. [COBISS.SI-ID 45213441]

80. SLOTERDIJK, Peter. Evrotaoizem : h kritiki politične kinetike. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 317 str., ilustr. ISBN 961-231-143-9. [COBISS.SI-ID 107141888]

81. LEBERT, Benjamin. Krejzi. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 162 str. Zbirka Najst. ISBN 961-231-171-4. [COBISS.SI-ID 106246400]

82. STAMM, Peter. Najlepše dekle. Delo. [Tiskana izd.]. 24. feb. 2000, leto 42, št. 45, str. 22. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 108106752]

83. STAMM, Peter. Kar zmoremo ; Najlepše dekle ; Naplavine. Dialogi. 2000, letn. 36, [št.] 11/12, str. 52-66. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 114449920]

84. ZAIMOGLU, Feridun. Izmeček : resnična zgodba Ertana Onguna : (odlomki iz romana). Literatura. jul./avg. 2000, letn. 12, št. 109/110, str. 160-173, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 112633856]

85. ADORNO, Theodor W. Beležke o literaturi. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1999. 354 str. ISBN 961-231-127-7. [COBISS.SI-ID 100159488]

86. BRUSSIG, Thomas. Junaki kot mi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, Študentska založba, 1999. 282 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 961-6211-76-5. [COBISS.SI-ID 100045312]

87. JENNY, Zoë. Soba s cvetnim prahom. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1999. 111 str. Zbirka Najst. ISBN 961-231-130-7. [COBISS.SI-ID 99606784]

88. ŠERC, Slavo (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). To ni vsa moja zgodba : iz sodobne nemške kratke proze. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. 230 str. Knjižnica Kondor, zv. 289. ISBN 86-11-15566-1. [COBISS.SI-ID 100615680]

89. LEBERT, Benjamin. Majceni usrane. Delo. [Tiskana izd.]. 29. apr. 1999, leto 41, št. 97, str. 86. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 100736256]

90. GRASS, Günter. 1900. Delo. [Tiskana izd.]. 7. okt. 1999, leto 41, št. 233, str. 19, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 105709056]

91. GRASS, Günter (intervjuvanec). Heinrich, kaj praviš na to? : Günterju Grassu bodo Nobelovo nagrado izročili jutri. Delo. [Tiskana izd.]. 9. dec. 1999, leto 41, št. 286, str. 21, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 106546176]

92. HERMANN, Judith. Poletna hiša, kasneje. Literatura. sep./okt. 1999, letn. 11, št. 99/100, str. 174-186, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 107253760]

93. WIDMER, Urs. Modri sifon. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1998. 82 str. Zbirka XX. stoletje. ISBN 961-231-068-8. [COBISS.SI-ID 72431872]

94. BICHSEL, Peter. Mož s spominom. Delo. [Tiskana izd.]. 19.II.1998, 40, št. 41, str. 16, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 74893568]

95. CAPUS, Alex. Volnene spodnjice. Delo. [Tiskana izd.]. 7.V.1998, 40, št. 103, str. 16, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 76060416]

96. JENNY, Zoë. Soba s cvetnim prahom. Delo. [Tiskana izd.]. 17.IX.1998, 40, št. 215, str. 21, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 79506944]

97. KRAUSSER, Helmut. Načini žarenja. Električna srca. Dialogi. 1998, 34, št. 3/4, str. 53-61. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 76788992]

98. BRUSSIG, Thomas. Junaki kot mi : (odlomek iz romana). Literatura. januar/februar 1998, 10, št. 79/80, str. 114-130, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 76011520]

99. MÜLLER, Herta. Živalsko srce : (odlomek iz romana). Literatura. julij/avgust 1998, 10, št. 85/86, str. 116-131, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 77585664]

100. SLOTERDIJK, Peter. Tetovirano življenje : (prvo poglavje iz poetoloških predavanj na Univerzi v Frankfurtu leta 1988, ki so knjižno izšla z naslovom Zur Welt kommen - Zur Sprache kommen). Literatura. oktober 1998, 10, št. 88, str. 37-50, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 79571968]

101. SLOTERDIJK, Peter, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik). Evrotaoizem : h kritiki politične kinetike : (1989). Literatura. oktober 1998, 10, št. 88, str. 51-69. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 79572480]

102. SLOTERDIJK, Peter (intervjuvanec). K planetarnemu realizmu : pogovor Floriana Rötzerja s Petrom Sloterdijkom : (iz spremne publikacije k Sloterdijkovim poetološkim predavanjem v poletnem semestru 1988 na Univerzi v Frankfurtu). Literatura. oktober 1998, 10, št. 88, str. 70-74. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 80015872]

103. CAPUS, Alex. Kdo pri hudiču je Ramón?. Mladina. [Tiskana izd.]. 24. avg. 1998, št. 34, str. 55. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 98963712]

104. SCHULZE, Ingo. 33 trenutkov sreče. Mladina. [Tiskana izd.]. 19. okt. 1998, št. 42, str. 55. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 99019520]

105. JOHNSON, Uwe. Danes devetdeset let : (odlomek iz nedokončanega, posthumno objavljenega romana). Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 98-101, portret. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99296256]

106. JOHNSON, Uwe. Dva pogleda : (odlomek iz romana). Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 102-105. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99296768]

107. JOHNSON, Uwe. Domneve o Jakobu : (odlomek iz romana). Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 106-108. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99297280]

108. JOHNSON, Uwe. Dnevi leta : (odlomek iz romana). Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 109-115. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99300608]

109. MAYER, Hans. Nepričakovan pripetljaj. Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 116-119. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99302912]

110. KUNERT, Günter. Tujec. Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 120-123. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99305472]

111. WOLFF, Helen. Navzoči spomini. Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 124-127. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99306752]

112. UNSELD, Siegfried. " Kam resnično spadam". Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 128-131. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99309312]

113. KUNERT, Günter. Poslednji evropski Indijanci. Nova revija : mesečnik za kulturo. jun.-jul. 1998, letn. 17, št. 194/195, str. 34-42. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99692288]

114. OBLAK, Slavko (umetnik). Slavko Oblak : kipi. Bled: Občina, 1997. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70060800]

115. WALSER, Alissa, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Stanovanje se spet najde. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 130-136. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70569216]

116. MENASSE, Robert, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Startati, začeti znova. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 137-138. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70715136]

117. KNAPP, Radek, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Komet. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 139-149. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70715648]

118. MEINECKE, Thomas, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Študent v zablodi. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 150-153. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70716160]

119. KRAUSSER, Helmuth, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Novice o Norbertu. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 154-163. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70716928]

120. JELINEK, Elfriede. Ljubimki. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1996. 178 str. Zbirka XX. stoletje. ISBN 86-361-0980-9. [COBISS.SI-ID 61418752]

121. HÖFLER, Janez. Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 1, Gorenjska : [z uvodno študijo]. Ljubljana: Družina, 1996. 197 str., večinoma barvne fotogr. ISBN 961-222-055-7. [COBISS.SI-ID 56386816]

122. HASLINGER, Josef. Odkritje prave Amerike. Literatura. maj-junij 1996, 8, št. 59/60, str. 69-78, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 61497856]

123. SCHERTENLEIB, Hansjörg. Brat in sestra : (odlomek iz romana) ; Signorina soba : (odlomek iz romana). Literatura. november - december 1996, 8, št. 65/66, str. 161-175, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 64902400]

124. MUSCHG, Adolf. Nezvesti prokurist. Nova revija : mesečnik za kulturo. januar-februar 1996, 15, št. 165/166, str. 86-92, portret. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 63275776]

125. WALSER, Martin. Občutje, znanje, jezik. Nova revija : mesečnik za kulturo. junij-julij 1996, 15, št. 170/171, str. 119-124. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 63639296]

126. WALSER, Martin. Obramba otroštva : odlomek iz romana. Nova revija : mesečnik za kulturo. junij-julij 1996, 15, št. 170/171, str. 125-128. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 63640576]

127. WALSER, Martin. Avtoportret kot kriminalni roman. Nova revija : mesečnik za kulturo. junij-julij 1996, 15, št. 170/171, str. 129-131. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 63642880]

128. WALSER, Martin. Odkritje idealne točke. Nova revija : mesečnik za kulturo. junij-julij 1996, 15, št. 170/171, str. 132-133. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 63644928]

129. WALSER, Alissa. Podarjeno. Nova revija : mesečnik za kulturo. junij-julij 1996, 15, št. 170/171, str. 134-138. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 63646464]

130. SCHNEIDER, Robert. Sestra spanja. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 24. jan. 1996, št. 2, str. 28. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 100420352]

131. KIRCHHOFF, Bodo. Infanta : odlomek iz romana. Literatura. 7, št. 45 (marec 1995), str. 107-115. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 49918208]

132. MENASSE, Robert. Blaženi časi, krhek svet : odlomek iz romana. Literatura. 7, št. 51/52 (september - oktober 1995), str. 107-116. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 57526272]

133. KUNERT, Günter. Prva Mojzesova knjiga: Kača in izgon. Nova revija : mesečnik za kulturo. 14, št.159/160 (julij/avgust 1995), str.157-159. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 53339904]

134. WERNER, Markus, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik). Bis bald : odlomek iz romana ; Die kalte Schulter : odlomek iz romana. Literatura. 6, št. 31 (1994), str. 61-66. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 40329728]

135. JELINEK, Elfriede. Ljubimki : (odlomek iz romana). Literatura. 6, št. 42 (1994), str. 53-60. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 47571200]

136. BICHSEL, Peter. Kehba : mlad Eskim. Mzin : revija za kulturo. feb./mar. 1994, letn. 4, št. 26/27, str. 68, ilustr. ISSN 1318-1505. [COBISS.SI-ID 113668864]

137. MANN, Klaus. Iz dnevnika. Literatura. 4, št.16 (1992), str.57-62. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 32922880]

Avtor dodatnega besedila

138. KEILSON, Hans. Nasprotnikova smrt : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 273 str. ISBN 978-961-278-231-3. [COBISS.SI-ID 282138112]

139. PETROWSKAJA, Katja. Morda Esther. Literatura. jul.-avg. 2015, letn. 27, št. 289/290, str. 211-222, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 291605504]

140. KRACAUER, Siegfried. Ginster. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 276 str. ISBN 978-961-282-084-8. [COBISS.SI-ID 275940352]

141. STAMM, Peter. Onkraj jezera : [zgodbe]. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. 131 str. Zbirka Stopinje. ISBN 978-961-6717-92-2. [COBISS.SI-ID 270426624]

142. HILBIG, Wolfgang. Provizorij : [roman]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 282 str. ISBN 978-961-278-111-8. [COBISS.SI-ID 270217728]

143. MENASSE, Robert. Izgon iz pekla. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 375 str. Zbirka Moderni klasiki, 69. ISBN 978-961-231-903-8. [COBISS.SI-ID 264640512]

144. ŠERC, Slavo (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Na robu bele tišine : antologija sodobne švicarske kratke proze. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 249 str. Knjižnica Kondor, zv. 342. ISBN 978-961-01-2269-2. [COBISS.SI-ID 264275968]

145. MÜLLER, Herta. Nižave. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 174 str. Zbirka Nobelovi nagrajenci. ISBN 978-961-261-242-9. [COBISS.SI-ID 259688448]

146. EINZINGER, Erwin. Pesmi. Literatura. mar. 2010, letn. 22, št. 225, str. 110-127, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 267900416]

147. SCHULZE, Ingo. Mobi : trinajst zgodb v stari maniri. Ljubljana: Študentska založba, 2009. 277 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-242-203-5.[COBISS.SI-ID 243152128]

148. WALSER, Robert. Ropar. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2009. 205 str. Zbirka Samorog. ISBN 978-961-6580-56-4. [COBISS.SI-ID 245530112]

149. WERNER, Markus. Na strmini. Ljubljana: Študentska založba, 2008. 163 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-242-191-5. [COBISS.SI-ID 241461248]

150. TIMM, Uwe. Rdeče. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. 272 str. Moderni klasiki, 40. ISBN 978-961-231-614-3, ISBN 961-231-614-7. [COBISS.SI-ID 234595328]

151. MERCIER, Pascal. Nočni vlak za Lizbono : (odlomek iz romana). Literatura. apr. 2007, letn. 19, št. 190, str. 169-179, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 248773120]

152. BILLER, Maxim. Ljubezen danes. Veliki, valujoči zeleni listi. Literatura. okt. 2007, letn. 19, št. 196, str. 144-157, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 249229568]

153. ZEH, Juli. Orli in angeli : (odlomek iz romana). Literatura. sep./okt. 2006, letn. 18, št. 183/184, str. 201-212, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 246096128]

154. REGENER, Sven. Gospod Lehmann. Maribor: Litera, 2005. 285 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 961-6422-52-9. [COBISS.SI-ID 53798657]

155. JELINEK, Elfriede. Naslada. Radovljica: Didakta, 2005. 239 str. Zbirka Nobelovi nagrajenci. ISBN 961-6530-66-6. [COBISS.SI-ID 223908096]

156. KELLER, Christoph (intervjuvanec). Pisanje kot poskus spominjanja : intervju: Christoph Keller. Literatura. jul./avg. 2005, letn. 17, št. 169/170, str. 211-223. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 227217152]

157. GRIEBEL, Christina. Pižama. Literatura. apr. 2004, letn. 16, št. 154, str. 140-151, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 216845056]

158. BENJAMIN, Walter. Enosmerna ulica. Ljubljana: Študentska založba, 2002. 127 str. Knjižna zbirka Koda. ISBN 961-6356-34-8. [COBISS.SI-ID 117760256]

159. SCHWERDTFEGER, Malin. Lahka dekleta. Dialogi. 2002, letn. 38, [št.] 1/2, str. 54-59. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 121808896]

160. ERPENBECK, Jenny. Sibirija. Literatura. okt. 2002, letn. 14, št. 136, str. 118-128, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 213790976]

161. STAMM, Peter. Kar zmoremo ; Najlepše dekle ; Naplavine. Dialogi. 2000, letn. 36, [št.] 11/12, str. 52-66. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 114449920]

162. ZAIMOGLU, Feridun. Izmeček : resnična zgodba Ertana Onguna : (odlomki iz romana). Literatura. jul./avg. 2000, letn. 12, št. 109/110, str. 160-173, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 112633856]

163. BRUSSIG, Thomas. Junaki kot mi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, Študentska založba, 1999. 282 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 961-6211-76-5. [COBISS.SI-ID 100045312]

164. ŠERC, Slavo (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). To ni vsa moja zgodba : iz sodobne nemške kratke proze. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. 230 str. Knjižnica Kondor, zv. 289. ISBN 86-11-15566-1. [COBISS.SI-ID 100615680]

165. BRUSSIG, Thomas. Junaki kot mi : (odlomek iz romana). Literatura. januar/februar 1998, 10, št. 79/80, str. 114-130, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 76011520]

166. MÜLLER, Herta. Živalsko srce : (odlomek iz romana). Literatura. julij/avgust 1998, 10, št. 85/86, str. 116-131, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 77585664]

167. WALSER, Alissa, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Stanovanje se spet najde. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 130-136. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70569216]

168. MENASSE, Robert, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Startati, začeti znova. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 137-138. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70715136]

169. KNAPP, Radek, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Komet. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 139-149. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70715648]

170. MEINECKE, Thomas, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Študent v zablodi. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 150-153. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70716160]

171. KRAUSSER, Helmuth, ŠERC, Slavo (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Novice o Norbertu. Literatura. september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 154-163. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 70716928]

172. SCHERTENLEIB, Hansjörg. Brat in sestra : (odlomek iz romana) ; Signorina soba : (odlomek iz romana). Literatura. november - december 1996, 8, št. 65/66, str. 161-175, portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 64902400]

173. WALSER, Martin. Bežeči konj. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1995. 104 str. Zbirka XX. stoletje. ISBN 86-361-0903-5. [COBISS.SI-ID 52331520]

174. KIRCHHOFF, Bodo. Infanta : odlomek iz romana. Literatura. 7, št. 45 (marec 1995), str. 107-115. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 49918208]

175. GUSTAFSSON, Lars. Zadeva s psom : iz dnevnikov in pisem teksaškega stečajnega sodnika : odlomki iz romana. Literatura. 7, št. 47 (maj 1995), str. 98-107. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 52757504]

176. MENASSE, Robert. Blaženi časi, krhek svet : odlomek iz romana. Literatura. 7, št. 51/52 (september - oktober 1995), str. 107-116. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 57526272]

177. DÜRRENMATT, Friedrich. Naročilo ali O opazovanju opazovalca opazovalcev : novela v štiriindvajsetih stavkih. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1994. 112 str. Zbirka XX. stoletje. ISBN 86-361-0848-9. [COBISS.SI-ID 37645056]

178. NOOTEBOOM, Cees. Rituali : odlomki iz romana. Literatura. 6, št. 33 (1994), str. 85-66. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 42078464]

179. JELINEK, Elfriede. Ljubimki : (odlomek iz romana). Literatura. 6, št. 42 (1994), str. 53-60. portret. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 47571200]

Oseba, ki intervjuva

180. NADJ ABONJI, Melinda (intervjuvanec). Besedama integracija in identiteta se izogibam : pogovor z Melindo Nadj Abonji. Delo. [Tiskana izd.]. 13. avg. 2013, leto 55, št. 186, str. 14, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 270049280]

181. WALSER, Robert. Ropar. 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2009. 205 str. Zbirka Samorog. ISBN 978-961-6580-56-4. [COBISS.SI-ID 245530112]

182. WERNER, Markus (intervjuvanec). Švicarska literatura ni dolgočasna : pisatelj Markus Werner. Delo. [Tiskana izd.]. 28. jan. 2009, leto 51, št. 22, str. 22, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 245047296]

183. METTLER, Michel (intervjuvanec). Pisatelj kot zbiralec gradiva : Michel Mettler, avtor Delove poletne zgodbe. Delo. [Tiskana izd.]. 22. jul. 2009, leto 51, št. 167, str. 19, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 247124736]

184. STAMM, Peter (intervjuvanec). Tudi Švicarji ljubijo, sovražijo in umirajo. Delo. [Tiskana izd.]. 3. sept. 2008, leto 50, št. 204, str. 19, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6886771]

185. ZEH, Juli (intervjuvanec). Zmeraj sem si želela pisati z največjo mogočo svobodo : Juli Zeh, avtorica Delove poletne zgodbe. Delo. [Tiskana izd.]. 25. jul. 2007, leto 49, št. 169, str. 16, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 234474752]

186. SCHULZE, Ingo (intervjuvanec). Moj problem ni, da je izginil Vzhod, temveč da izginja Zahod : Ingo Schulze, avtor Delove poletne zgodb[e] : intervju. Delo. [Tiskana izd.]. 5. jul. 2006, leto 48, št. 153, str. 18, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 229325568]

187. JELINEK, Elfriede (intervjuvanec). Pisateljica z veliko obrazi : šestdeset let Elfriede Jelinek. Delo. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2006, leto 48, št. 248, str. 20, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 231488512]

188. REGENER, Sven (intervjuvanec). Ko očarljivi nevrotik Frank Lehmann spregovori v slovenščini : glasbenik in pisatelj Sven Regener. Delo. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2005, leto 47, št. 44, str. 11, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 220502784]

189. ZAIMOGLU, Feridun (intervjuvanec). V umetnosti je zmanjševanje škode topoglavo : orientalski Nemec Feridun Zaimoglu. Delo. [Tiskana izd.]. 6. jul. 2005, leto 47, št. 154, str. 11, portreta. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 223105792]

190. KELLER, Christoph (intervjuvanec). Pisanje kot poskus spominjanja : intervju: Christoph Keller. Literatura. jul./avg. 2005, letn. 17, št. 169/170, str. 211-223. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 227217152]

191. KNAPP, Radek (intervjuvanec). Slovani smo tako strašno senzibilni : pisatelj Radek Knapp. Delo, Književni listi : štirinajstdnevna knjižna priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 18. avg. 2003, leto 45, št. 189, portret. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7592. [COBISS.SI-ID 126782208]

192. STAMM, Peter (intervjuvanec). Verjamem v moč literature in umetnosti : Peter Stamm. Delo, Književni listi : štirinajstdnevna knjižna priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 19. avg. 2002, leto 44, št. 189, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7592. [COBISS.SI-ID 121378816]

193. BRUSSIG, Thomas (intervjuvanec). O knjigi, ki se ji smejimo zato, ker je žalostna : pogovor z nemškim pisateljem T. Brussigom - njegov roman je pravkar izdala Beletrina. Delo. [Tiskana izd.]. 22. jul. 1999, leto 41, št. 167, str. 19, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 103700224]

194. KNAPP, Radek (intervjuvanec). Dvom spada k iskanju, tako kot pribor k jedi : pogovor z nemškim pisateljem Radekom Knappom. Delo. [Tiskana izd.]. 9. dec. 1999, leto 41, št. 286, str. 19, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 106567680]

195. KRAUSSER, Helmut (intervjuvanec). Nekatere romane mu je napisalo življenje, pri drugih so mu pomagali bogovi, enega pa je napisal čisto sam : pogovor s Helmutom Krausserjem - letos so ga uspešno igrali v Mariboru. Delo. [Tiskana izd.]. 30.VII.1998, 40, št. 174, str. 15, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 97211136]

Pisec besedila na spremnem gradivu

196. MANN, Klaus. Iz dnevnika. Literatura. 4, št.16 (1992), str.57-62. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 32922880]

Recenzent

197. ZADRAVEC, Franc. Elementi slovenske moderne književnosti. Murska Sobota: Pomurska založba, 1980. 644 str. [COBISS.SI-ID 5158657]

NERAZPOREJENO

198. ŠERC, Slavo. Tomaž Šalamun in bližanje nemškemu kulturnemu prostoru. Literatura. mar. 2015, letn. 27, št. 285, str. 175-178. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 291468032]

199. ŠERC, Slavo, KOS, Matevž (urednik). In potem je padel zid : eseji o nemški književnosti. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. 143 str. Zbirka Novi pristopi. ISBN 978-961-6717-40-3. [COBISS.SI-ID 250697728]

200. ŠERC, Slavo. Razmišljanje o staranju in smrti : dnevniki Maxa Frischa. Delo. [Tiskana izd.]. 29. dec. 2010, leto 52, št. 302, str. 14, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 254565376]

201. ŠERC, Slavo. Čas pripovedovanja : sprehod po nemški literaturi. Delo, Književni listi : štirinajstdnevna knjižna priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2010, leto 52, št. 279. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7592. [COBISS.SI-ID 254498048]

202. ŠERC, Slavo. O nujnostih in možnostih prevodne kritike : teze za razpravo. Hieronymus : revija o prevajalstvu. 2010, št. 1/2, letn. 4, str. 91-96. ISSN 1855-4857. [COBISS.SI-ID 275988736]

203. ŠERC, Slavo. Roman o trpljenju, razčlovečenju in človeški stiski : Herta Müller: Zaziban dih. Prevedla Mojca Kranjc. Ljubljana: Študenrska založba, 2010. Literatura. sep.-okt. 2010, letn. 22, št. 231/232, str. 214-222. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 268000256]

204. ŠERC, Slavo. Literatura kot terapija : nobelovka Herta Müller. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 28. apr. 2010, letn. 1, posebna izd., str. 4-5, portret. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 253402112]

205. ŠERC, Slavo. Kdo je Herta Müller? : Nobelovka za literaturo 2009. Delo. [Tiskana izd.]. 14. okt. 2009, leto 51, št. 238, str. 17, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 248643584]

206. ŠERC, Slavo. Kafkov svet in nezmožnost biti Kafka : 125 let od rojstva Franza Kafke. Delo. [Tiskana izd.]. 2. jul. 2008, leto 50, št. 151, str. 19, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 240828928]

207. ŠERC, Slavo. Iskanje izgubljenega (vzhodno) nemškega časa : vzhodni junaki nemškega literarnega prizorišča. Delo, Književni listi : štirinajstdnevna knjižna priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 26. nov. 2008, leto 50, št. 274. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7592. [COBISS.SI-ID 244301056]

208. ŠERC, Slavo. Martin Walser in nastajanje literature iz življenja. Delo. [Tiskana izd.]. 21. nov. 2007, leto 49, št. 268, str. 19, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 236656128]

209. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. "Madžarska frakcija". Delo. [Tiskana izd.]. 4. jan. 2006, leto 48, št. 2, str. 13, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 226443520]

210. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. Ko se življenje začenja znova. Delo. [Tiskana izd.]. 15. feb. 2006, leto 48, št. 37, str. 23, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 226664960]

211. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. Daniel Kehlmann in skrivnost uspeha. Delo. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2006, leto 48, št. 73, str. 20, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 227112704]

212. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. Orientalski Nemec in njegova Leyla. Delo. [Tiskana izd.]. 10. maja 2006, leto 48, št. 105, str. 20, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 227990528]

213. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. Skrivnost pod površino. Delo. [Tiskana izd.]. 21. jun. 2006, leto 48, št. 141, str. 23, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 229111040]

214. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. Kdo so najboljši nemški avtorji. Delo. [Tiskana izd.]. 2. avg. 2006, leto 48, št. 177, str. 18, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 229432320]

215. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. Pisanje o ljubezni proti literarnemu okusu. Delo. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2006, leto 48, št. 212, str. 20, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 231199232]

216. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. Pisatelji in potovanja. Delo. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2006, leto 48, št. 248, str. 20, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 231438848]

217. ŠERC, Slavo. Kompas med nemškimi deli. O zavrnjenih rokopisih. Delo. [Tiskana izd.]. 6. dec. 2006, leto 48, št. 282, str. 20, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 231589632]

218. ŠERC, Slavo. Peter Handke in njegova gledališka pot od beata do bluza. Gledališki list SNG. Drama. 2005/06, letn. 85, št. 14, str. 34-37. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 238265344]

219. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. Multikulturnost nemške književnosti. Delo. [Tiskana izd.]. 12. okt. 2005, leto 47, št. 237, str. 14, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 225283584]

220. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas. Literarna nagrada in posledice. Delo. [Tiskana izd.]. 23. nov. 2005, leto 47, št. 271, str. 13, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 225628928]

221. ŠERC, Slavo. Thomas Bernhard ali "Vzrok sem jaz sam". Gledališki list SNG. Drama. 2004/05, letn. 84, št. 2, str. 6-11, ilustr. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 235299584]

222. ŠERC, Slavo. Berlinski dnevnik. Nova revija : mesečnik za kulturo. okt. - nov. 2001, letn. 20, št. 234/235, str. 49-55. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 117025280]

223. ŠERC, Slavo. Združevala ju je enaka usoda : iz korespondence med Paulom Celanom in Nelly Sachs. Delo. [Tiskana izd.]. 27. jan. 2000, leto 42, št. 22, str. 22, portreta. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107696640]

224. ŠERC, Slavo. O težavnem in zapletenem literarnem prijateljstvu. Delo. [Tiskana izd.]. 29.X.1998, 40, št. 251, str. 80. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 80181504]

225. WALSER, Alissa, ŠERC, Slavo. Resnična zgodba. Mladina. [Tiskana izd.]. 5. okt. 1998, št. 40, str. 51. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 99007232]

226. ŠERC, Slavo. Uwe Johnson in iskanje "eksaktne fantazije". Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 132-141. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99314432]

227. ŠERC, Slavo. Iz življenja in dela Uweja Johnsona. Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 142-144. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 99320576]

228. ŠERC, Slavo. Nostalgija za nekim mestom in časom. Delo. [Tiskana izd.]. 32, št.26 (1.ii.1990), str.14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 16600320]

229. ŠERC, Slavo. Kulturno-literarne revije v ZR Nemčiji v zaznavni krizi. Delo. [Tiskana izd.]. 26.I.1989, 31, št. 20, str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 97382400]

230. ŠERC, Slavo. Pogled v zasebno življenje in proces demitizacije : o Thomasu Mannu in njegovi družini. Delo. [Tiskana izd.]. 24. mar. 1988, 30, št. 70, str. 7. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 221364736]

231. ŠERC, Slavo. Franc Zadravec, Elementi slovenske moderne književnosti. Sodobnost. 1981, let. 29, št. 1, str. 110-111. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 4849971]  1. Startseite UR

Slavo Šerc, Dipl. phil.

Universität Regensburg Universitätsstraße 31       

D-93053 Regensburg

Slavo Serc

Gebäude PT, Zi. 3.3.09

Telefon 0941 943-3365
E-Mail