Zu Hauptinhalt springen
Startseite UR

Slavo Šerc, Dipl. phil.

Lektor für Slovenisch

Aktuelles

E-Mail: slavo.serc@ur.de


veranstaltungen

Lehrveranstaltungen 

WS2017/2018

36373 - SPRACHKURS - SERC

Grundkurs Slowenisch

WÖCH. DI (C.T.)
PT 3.0.76*
16:00 - 18:00
36374 - SPRACHKURS - SERC

Aufbaukurs Slowenisch

WÖCH. DI (C.T.)
PT 3.0.75*
18:00 - 20:00

publikationen

Publikationen

(Publikationsliste als PDF)

Review article

1. ŠERC, Slavo. Josef Haslinger in iskanje največje možne katastrofe. Literatura, ISSN 0353-5622,

maj-junij 1996, 8, št. 59/60, str. 88-94. [COBISS.SI-ID 61500160]

 

2. ŠERC, Slavo. Max Frisch versus Friedrich Dürrenmatt : (fragment za esej). Sodobnost, ISSN

0038-0482, 1996, 44, št. 5, str. 406-414, portret. [COBISS.SI-ID 66104064]

 

3. ŠERC, Slavo. Literatura po smrti literature : o nekaterih značilnostih nemške proze od študentskega

gibanja do ponovne združitve. Literatura, ISSN 0353-5622, 1995, 7, št. 44, str. 70-87. [COBISS.SI-ID 48604672]

 

4. ŠERC, Slavo. V labirintu najnovejše nemške književnosti : literatura na začetku 90. let v Nemčiji,

Avstriji in Švici. Literatura, ISSN 0353-5622, 1993, 5, št. 23, str.80-89. [COBISS.SI-ID 36061696]

 

5. ŠERC, Slavo. O postmodernizmu v nemški literaturi. Sodobnost, ISSN 0038-0482, 1992, 40, št. 12, str. 1195-1206, portret. [COBISS.SI-ID 48312832]

 

Professional article

6. ŠERC, Slavo. Bralne izkušnje z Martinom Walserjem : o nekaterih značilnostih njegove prozne

poetike. Nova revija, ISSN 0351-9805, junij-julij 1996, 15, št. 170/171, str. 139-144. [COBISS.SI-ID

63652608]

 

Popular article

7. ŠERC, Slavo. Uwe Johnson kot izziv literarne zgodovine : novo na tujem. Delo, ISSN 0350-7521,

24.IV.1997, let. 39, št. 94, str. 50, portret. [COBISS.SI-ID 67890944]

 

8. ŠERC, Slavo. Pisanje kot videnje in spominjanje : "Homo Voyager" sodobne literature. Delo, ISSN

0350-7521, 22.II.1996, 38, št. 43, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 58295808]

 

9. ŠERC, Slavo. Pesnica iz vrst sodobne klasike : Büchnerjeva nagrada za Sarah Kirsch. Delo, ISSN

0350-7521, 29.VIII.1996, 38, št. 199, str. 13. [COBISS.SI-ID 62279936]

 

10. ŠERC, Slavo. O tragičnosti ljubezni, kakor jo je pisec (doživel) in opisal : ob prevodu novel R.

Musila. Delo, ISSN 0350-7521, 4.II.1993, 35, št. 27 [i.e. 28], str.15. [COBISS.SI-ID 39844096]

 

11. ŠERC, Slavo. Slavnostni zbornik ob 65-letnici prof.dr.Erwina Wedla. Slavistična revija, ISSN

0350-6894. [Tiskana izd.], 1993, 41, št. 2, str.273-275. [COBISS.SI-ID 43026688]

 

12. ŠERC, Slavo. Potrebno je več denarja, da bi pisali boljše knjige : o pisateljih v Nemčiji. Delo, ISSN

0350-7521, 20.II.1992, 34, št. 41, str.15. [COBISS.SI-ID 29913088]

 

13. ŠERC, Slavo. Max Frisch - kritično pero : iz literarnega dnevnika. Delo, ISSN 0350-7521, 9.IV.1992, 34, št. 83, str.16, portret. [COBISS.SI-ID 30941440]

 

14. ŠERC, Slavo. Strauss, Grass, Berkewiczeva, de Bruyn in naš Bartol : spomladi v nemških založbah.

Delo, ISSN 0350-7521, 24.VI.1992, 34, št. 144, str.15. [COBISS.SI-ID 32023040]

 

15. ŠERC, Slavo. Ranicki se strinja s stavkom: "berem ženske, objemam knjige" : še o vodilnem nemškem kritiku. Delo, ISSN 0350-7521, 24.IX.1992, 34, št. 221, str.15. [COBISS.SI-ID 33264128]

 

16. ŠERC, Slavo. Nihanje med življenjem in smrtjo : (Ob prvih dveh knjigah dnevnikov Klausa Manna).

Literatura, ISSN 0353-5622, 1992, 4, št. 16, str.53-56. [COBISS.SI-ID 32922368]

 

17. ŠERC, Slavo. Christa Wolf in njena pripoved "Kaj ostane" (Was bleibt) : kar ostane, je literatura.

Delo, ISSN 0350-7521, 3.I.1991, 33, št. 1, str.10. [COBISS.SI-ID 22144512]

 

18. ŠERC, Slavo. Prispevek k legitimnosti slovenske državnosti : o Trubarju in južnih Slovanih v

nemščini. Delo, ISSN 0350-7521, 16.V.1991, 33, št. 112, str.15. [COBISS.SI-ID 39096320]

 

19. ŠERC, Slavo. Erotične avanture, depresije in misli na samomor : o dnevniških zapisih Klausa Manna (1906-1949). Delo, ISSN 0350-7521, 8.III.1990, 32, št. 56, str.15. [COBISS.SI-ID 17206784]

 

20. ŠERC, Slavo. Literatura okultistične in (psevdo)znanstvene navlake. Delo, ISSN 0350-7521,

12.IV.1990, 32, št. 86, str.15. [COBISS.SI-ID 17684736]

 

21. ŠERC, Slavo. Nekaj zanimivih knjig in novih imen (tudi iz Švice) : o nemški literaturi v minulem

letu. Delo, ISSN 0350-7521, 8.XI.1990, 32, št. 261, str.15. [COBISS.SI-ID 27640064]

 

22. ŠERC, Slavo. Ali ostaja starodavna Troja največja uganka zgodovine? : ob Schliemannovih

arheoloških zapiskih. Delo, ISSN 0350-7521, 20.XII.1990, 32, št. 295, str.7, potret. [COBISS.SI-ID

28290560]

 

23. ŠERC, Slavo. René Magritte in njegov misterij : Münchenska predstavitev nadrealističnega slikarja.

Naši razgledi, ISSN 0547-3276, 26.II.1988, 37, št. 4, str.129-130. [COBISS.SI-ID 6596096]

 

Independent professional component part or a chapter in a monograph

24. ŠERC, Slavo. Slovenščina na univerzi v Münchnu. V: BEŠTER, Marja (ur.), KRŽIŠNIK, Erika (ur.).

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 1. natis. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri

Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999, str. 85-86. [COBISS.SI-ID

10619746]

 

25. ŠERC, Slavo. Slovenščina na univerzi v Regensburgu. V: BEŠTER, Marja (ur.), KRŽIŠNIK, Erika

(ur.). Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 1. natis. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji

jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999, str. 105-106.

[COBISS.SI-ID 10621282]

 

Review, book review, critique

26. ŠERC, Slavo. Zgodbe o (navidezno) majhnem : Peter Stamm: V tujih vrhovih[!]. Večer, ISSN

0350-4972. [Tiskana izd.], 12.I.2004, leto 60, št. 8, str. 10. [COBISS.SI-ID 3963763]

 

27. ŠERC, Slavo. Grassova rakova hoja : Günter Grass: Im Krebsgang. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana

izd.], 25.II.2002, 58, št. 45, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 2239859]

 

28. ŠERC, Slavo. Literarna vojna - Walser:R.-Ranicki : Martin Walser: Kritikova smrt : Še pred izidom

satiričnega romana se je vnela ostra polemika zaradi domnevnega antisemitizma v knjigi. Večer, ISSN

0350-4972. [Tiskana izd.], 17.VI.2002, 58, št. 137, str. 10. [COBISS.SI-ID 2542451]

 

29. ŠERC, Slavo. Roman o ljubezni, hrepenenju in žalosti : kompas med nemškimi deli. Delo, ISSN

0350-7521, 25.IV.2001, leto 43, št. 95, str. 3, portreta. [COBISS.SI-ID 1770867]

 

30. ŠERC, Slavo. Po zavrnitvi strahovit uspeh : R. Schneider in njegov "sprehod po brezzračnem

prostoru". Delo, ISSN 0350-7521, 16.IV.1998, 40, št. 88, str. 53. [COBISS.SI-ID 75283456]

 

31. ŠERC, Slavo. Veliko upanje avstrijskega leposlovja : novo ime na nemški literarni sceni. Delo, ISSN

0350-7521, 18.V.1995, 37, št. 112, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 51455744]

 

32. ŠERC, Slavo. Koliko politike (če sploh) prenese literatura : ugovori in pripombe. Delo, ISSN

0350-7521, 28.IX.1995, 37, št. 225, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 54329600]

 

33. ŠERC, Slavo. Naš čas je čas grotesk in karikatur v čudnem labirintu : zadnji pogovori z

Dürrenmattom. Delo, ISSN 0350-7521, 21.IV.1994, 36, št. 92, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 47432960]

 

34. ŠERC, Slavo. Nova dognanja o proznem ustvarjanju Heinricha Bölla : nemški "literarni leksikon".

Delo, ISSN 0350-7521, 16.IX.1993, 35, št. 215, str.15, portret. [COBISS.SI-ID 43149568]

 

35. ŠERC, Slavo. Pesniki kot edina resnica našega življenja : Izbor mednarodne poezije 1940-1990. Delo, ISSN 0350-7521, 7.V.1992, 34, št. 103, str.13. [COBISS.SI-ID 31316480]

 

36. ŠERC, Slavo. Teorija cikliziranja in izbrani cikli Karla Tomana. Slavistična revija, ISSN 0350-6894.

[Tiskana izd.], 1990, 40, št. 2, str. 224-226. [COBISS.SI-ID 31312128]

 

37. ŠERC, Slavo. Ustvarjanje pisatelja, da bi se rešil obupa in trpljenja : nenavaden (avstrijski) roman.

Delo, ISSN 0350-7521, 21.II.1991, 33, št. 43, str.15. [COBISS.SI-ID 22972160]

 

38. ŠERC, Slavo. Kako se (s Hemingwayem vred) požvižgaš na nesmrtnost : o najnovejšem Kunderi v

Nemčiji. Delo, ISSN 0350-7521, 7.III.1991, 33, št. 55, str.15. [COBISS.SI-ID 23160576]

 

39. ŠERC, Slavo. "Utrujenost" kot temelj navdiha : Handkejev pogled na ustvarjanje. Delo, ISSN

0350-7521, 15.III.1990, 32, št. 62, str.15. [COBISS.SI-ID 17363456]

 

40. ŠERC, Slavo. Izpovedi dveh pisateljskih duš, ki sta imeli komaj kaj skupnega : Flaubert, Turgenjev in

pisma. Delo, ISSN 0350-7521, 6.IX.1990, 32, št. 208, str.5, portret. [COBISS.SI-ID 22982144]

 

41. ŠERC, Slavo. Uspešen že, ne pa véliki tekst : o nemški (novi) uspešnici. Delo, ISSN 0350-7521, 32,

št.184 (9.VIII.1990), str.6. [COBISS.SI-ID 22254848]

 

42. ŠERC, Slavo. O homoseksualnosti pri pisateljih Thomasu in Klausu Mannu : Benetke kot pravljična

drugačnost. Delo, ISSN 0350-7521, 12.I.1989, 31, št. 8, str.15. [COBISS.SI-ID 7974912]

 

43. ŠERC, Slavo. Sociološki prispevek k nemški literarni zgodovini : o literatih in denarju. Delo, ISSN

0350-7521, 4. maj 1989, 31, št. 101, str. 5. [COBISS.SI-ID 121988096]

 

44. ŠERC, Slavo. Kje so meje literarne kritike in literarne zgodovine ... : o nemški literaturi osemdesetih

let. Delo, ISSN 0350-7521, 6. jul. 1989, 31, št. 154, str. 6. [COBISS.SI-ID 121987328]

 

MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

Scientific monograph

45. ŠERC, Slavo, KOS, Matevž (editor). Nemška književnost danes : [eseji], (Zbirka Novi pristopi).

Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1996. 173 str. ISBN 961-6098-14-4. [COBISS.SI-ID

61938944]

 

Undergraduate thesis

46. ŠERC, Slavo. Jurčičeva lepa vida in ljudska pesem : A - diplomska naloga. [Ljubljana: S. Šerc, po

1983]. 29 f. [COBISS.SI-ID 34899042]

 

SECONDARY AUTHORSHIP

Editor

47. ŠERC, Slavo (editor, translator, author of introduction, etc.). Na robu bele tišine : antologija sodobne

švicarske kratke proze, (Knjižnica Kondor, zv. 342). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 249 str. ISBN

978-961-01-2269-2. [COBISS.SI-ID 264275968]

 

48. BRODKEY, Harold, ŠERC, Slavo (editor). Frank in Harold. Literatura, ISSN 0353-5622, nov.-dec.

2002, letn. 14, št. 137/138, str. 126-151. [COBISS.SI-ID 213809152]

 

49. ŠERC, Slavo (editor, translator, author of introduction, etc.). To ni vsa moja zgodba : iz sodobne

nemške kratke proze, (Knjižnica Kondor, zv. 289). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. 230 str. ISBN

86-11-15566-1. [COBISS.SI-ID 100615680]

 

50. SLOTERDIJK, Peter, ŠERC, Slavo (translator, editor).Evrotaoizem : h kritiki politične kinetike :

(1989). Literatura, ISSN 0353-5622, oktober 1998, 10, št. 88, str. 51-69. [COBISS.SI-ID 79572480]

 

51. WALSER, Alissa, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Stanovanje se spet

najde. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 130-136. [COBISS.SI-ID

70569216]

 

52. MENASSE, Robert, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Startati, začeti

znova. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 137-138. [COBISS.SI-ID

70715136]

 

53. KNAPP, Radek, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Komet. Literatura,

ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 70715648]

 

54. MEINECKE, Thomas, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Študent v zablodi.

Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 150-153. [COBISS.SI-ID

70716160]

 

55. KRAUSSER, Helmuth, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Novice o

Norbertu. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 154-163.

[COBISS.SI-ID 70716928]

 

56. WERNER, Markus, ŠERC, Slavo (translator, editor). Bis bald : odlomek iz romana. Die kalte Schulter

: odlomek iz romana. Literatura, ISSN 0353-5622, 6, št. 31 (1994), str. 61-66. Portret. [COBISS.SI-ID

40329728]

 

Translator

57. WALSER, Robert. Roža, (Zbirka Klasična šerpa, 27). Ljubljana: Lud Šerpa, 2014. 115 str. ISBN

978-961-6699-37-2. [COBISS.SI-ID 272070656]

 

58. STAMM, Peter. Onkraj jezera : [zgodbe], (Zbirka Stopinje).Ljubljana: Literarno-umetniško društvo

Literatura, 2013. 131 str. ISBN 978-961-6717-92-2. [COBISS.SI-ID 270426624]

 

59. HILBIG, Wolfgang. Provizorij : [roman]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva

družba, 2013. 282 str. ISBN 978-961-278-111-8. [COBISS.SI-ID 270217728]

 

60. NADJ ABONJI, Melinda. Golobi vzletijo. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 283 str. ISBN

978-961-231-901-4. [COBISS.SI-ID 264405248]

 

61. WALSER, Robert. Jezerska pokrajina, (Zbirka Klasična šerpa, 24). Ljubljana: Lud Šerpa, 2012. 157

str. ISBN 978-961-6699-26-6. [COBISS.SI-ID 261891328]

 

62. ŠERC, Slavo (editor, translator, author of introduction, etc.). Na robu bele tišine : antologija sodobne

švicarske kratke proze, (Knjižnica Kondor, zv. 342). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 249 str. ISBN

978-961-01-2269-2. [COBISS.SI-ID 264275968]

 

63. MÜLLER, Herta. Nižave, (Zbirka Nobelovi nagrajenci). 1. izd.Radovljica: Didakta, 2011. 174 str.

Slavo* Šerc http://sgmlj.izum.si/rpt/SGMLJ/BIB202_20140416_173827_KATAR...

5 of 17 16.4.2014 17:48

ISBN 978-961-261-242-9. [COBISS.SI-ID 259688448]

 

64. WALSER, Robert. Spisi Fritza Kocherja. in Življenje poeta, (Zbirka Klasična šerpa, 18). Ljubljana:

LUD Šerpa, 2011. 181 str. ISBN 978-961-6699-19-8. [COBISS.SI-ID 254843392]

 

65. KOVAČ, Hana (editor), JAMNIK, Tatjana (editor). Berlin, Odisej in noč : antologija sodobne

slovenske poezije = Berlin, Odysseus und die Nacht : Anthologie der slowenischer Gegenwartspoesie,

(Zbirka Zlati čoln, 1). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana:

Literarno društvo IA, 2010. 95 str. ISBN 978-961-92946-0-4.ISBN 978-961-92945-0-5. [COBISS.SI-ID

252886528]

 

66. STORCH, Maja. Hrepenenje močne ženske po močnem moškem, (Zbirka Uvid, 1). 1. izd. Vnanje

Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Družba Piano, 2010. 173 str. ISBN

978-961-92946-3-5. [COBISS.SI-ID 253056000]

 

67. WALSER, Martin. Ljubeči moški : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva

družba, 2010. 245 str. ISBN 978-961-218-889-4. [COBISS.SI-ID 251164672]

 

68. EINZINGER, Erwin. Pesmi. Literatura, ISSN 0353-5622, mar. 2010, letn. 22, št. 225, str. 110-127,

portret. [COBISS.SI-ID 267900416]

 

69. ZAIMOGLU, Feridun. Dvanajst gramov sreče. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009. 231 str.

ISBN 978-961-231-704-1. [COBISS.SI-ID 242639104]

 

70. WALSER, Robert. Ropar, (Zbirka Samorog). 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2009. 205 str. ISBN

978-961-6580-56-4. [COBISS.SI-ID 245530112]

 

71. SLOTERDIJK, Peter. Srd in čas : politično-psihološki poskus, (Knjižna zbirka Claritas, 57).

Ljubljana: Študentska založba, 2009. 347 str. ISBN 978-961-242-267-7. [COBISS.SI-ID 249518848]

 

72. MÜLLER, Herta. Živalsko srce. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009. 165 str. ISBN

978-961-231-752-2. [COBISS.SI-ID 247935232]

 

73. METTLER, Michel. Gospod za eno noč. Delo, ISSN 0350-7521, 25. jul. 2009, leto 51, št. 170, str.

[21-22], ilustr. [COBISS.SI-ID 247549952]

 

74. WERNER, Markus. Na strmini, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2008. 163

str. ISBN 978-961-242-191-5. [COBISS.SI-ID 241461248]

 

75. BAUER, Joachim, ŽALEC, Bojan (editor). Princip človeškosti : zakaj smo po naravi nagnjeni k

sodelovanju, (Knjižna zbirka Claritas, 53). Ljubljana: Študentska založba, 2008. 210 str. ISBN

978-961-242-204-2. [COBISS.SI-ID 243407360]

 

76. ZAIMOGLU, Feridun. Leyla. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. 545 str. ISBN

978-961-231-637-2. [COBISS.SI-ID 236736768]

 

77. TIMM, Uwe. Rdeče, (Moderni klasiki, 40). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. 272 str. ISBN

978-961-231-614-3. ISBN 961-231-614-7. [COBISS.SI-ID 234595328]

 

78. ZEH, Juli. Tišina je hrup : potovanje po Bosni, (Zbirka S poti). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007.

235 str. ISBN 978-961-231-642-6. [COBISS.SI-ID 232461568]

 

79. ZEH, Juli. Odselitev iz Tamtama. Delo, ISSN 0350-7521, 28. jul. 2007, leto 49, št. 172, str. [21-22],

ilustr. [COBISS.SI-ID 234674944]

 

80. MERCIER, Pascal. Nočni vlak za Lizbono : (odlomek iz romana). Literatura, ISSN 0353-5622, apr.

2007, letn. 19, št. 190, str. 169-179, portret. [COBISS.SI-ID 248773120]

 

81. BILLER, Maxim. Ljubezen danes, Veliki, valujoči zeleni listi. Literatura, ISSN 0353-5622, okt. 2007,

letn. 19, št. 196, str. 144-157, portret. [COBISS.SI-ID 249229568]

 

82. JENNY, Zoë. Soba s cvetnim prahom, (Zbirka Žepnice). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006. 100 str.

ISBN 961-231-576-0. [COBISS.SI-ID 223262720]

 

83. SCHULZE, Ingo. Miš. Delo, ISSN 0350-7521, 8. jul. 2006, leto 48, št. 156, str. [23-24], ilustr.

[COBISS.SI-ID 228311808]

 

84. ZEH, Juli. Orli in angeli : (odlomek iz romana). Literatura, ISSN 0353-5622, sep./okt. 2006, letn. 18,

št. 183/184, str. 201-212, portret. [COBISS.SI-ID 246096128]

 

85. REGENER, Sven. Gospod Lehmann, (Knjižna zbirka Litera). Maribor: Litera, 2005. 285 str. ISBN

961-6422-52-9. [COBISS.SI-ID 53798657]

 

86. JELINEK, Elfriede. Naslada, (Zbirka Nobelovi nagrajenci). Radovljica: Didakta, 2005. 239 str. ISBN

961-6530-66-6. [COBISS.SI-ID 223908096]

 

87. ZAIMOGLU, Feridun. Hahahaha - dragi prijatelj - dobri prijatelj - hahahaha. Delo, ISSN 0350-7521,

9. jul. 2005, leto 47, št. 157, str. [15-16], ilustr. [COBISS.SI-ID 221755904]

 

88. JELINEK, Elfriede. Ljubimki. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. 151 str. ISBN

961-231-459-4. [COBISS.SI-ID 216272384]

 

89. HERMANN, Judith. Poletna hiša, pozneje : zgodbe. 1. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2004.

112 str. ISBN 961-231-446-2. [COBISS.SI-ID 216225024]

 

90. GRIEBEL, Christina. Pižama. Literatura, ISSN 0353-5622, apr. 2004, letn. 16, št. 154, str. 140-151,

portret. [COBISS.SI-ID 216845056]

 

91. SLOTERDIJK, Peter. Kritika ciničnega uma, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba,

2003. 628 str., ilustr. ISBN 961-6446-33-9. [COBISS.SI-ID 125271552]

 

92. KNAPP, Radek. Miss Poljske 2002. Delo, ISSN 0350-7521, 23. avg. 2003, leto 45, št. 194, str.

[21-22], ilustr. [COBISS.SI-ID 126136832]

 

93. HOHLER, Franz. Torta. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2003, letn. 39, št. 11/12, str. 45-51.

[COBISS.SI-ID 213889792]

 

94. STAMM, Peter. Agnes, (Zbirka Nova Evropa). 1. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2002. 112 str.

ISBN 961-231-307-5. [COBISS.SI-ID 119972352]

 

95. BENJAMIN, Walter. Enosmerna ulica, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2002.

127 str. ISBN 961-6356-34-8. [COBISS.SI-ID 117760256]

 

96. MÖDERNDORFER, Vinko, MERC, Dušan, VIRK, Jani, DEKLEVA, Milan, KOVIČ, Kajetan,

GAZVODA, Nejc, LUPINC, Andrej, DUŠA, Zdravko (editor). Poletje v zgodbi. V Ljubljani: Delo:

Cankarjeva založba, 2002-<2009>. Zv. <1-7>, fotogr. ISBN 961-231-323-7. ISBN 961-231-386-5. ISBN 961-231-452-7. ISBN 961-231-471-3. ISBN 961-231-591-4. ISBN 978-961-231-587-0. ISBN

978-961-231-793-5. [COBISS.SI-ID 121001216]

 

97. MÜLLER, Herta. Živalsko srce, (Moderni klasiki, 8). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002. 165

str. ISBN 961-231-269-9. [COBISS.SI-ID 116285440]

 

98. STAMM, Peter. Odgovor. Delo, ISSN 0350-7521, 24. avg. 2002, leto 44, št. 194, str. 21-22, ilustr.

[COBISS.SI-ID 119935744]

 

99. SCHWERDTFEGER, Malin. Lahka dekleta. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2002, letn. 38, [št.] 1/2, str.

54-59. [COBISS.SI-ID 121808896]

 

100. ERPENBECK, Jenny. Sibirija. Literatura, ISSN 0353-5622, okt. 2002, letn. 14, št. 136, str. 118-128,

portret. [COBISS.SI-ID 213790976]

 

101. PETRIČ, Franci. Cerkev sv. Tomaža v Ratečah = The Church of St. Thomas in Rateče = Kirche des

Hl. Thomas in Rateče = La chiesa di s. Tommaso a Rateče. Ljubljana: Družina, 2001. 64 str., ilustr. ISBN

961-222-337-8. [COBISS.SI-ID 110842112]

 

102. SCHEDLER, Melchior. Kordova ali Umetnost kopanja : radijska igra. [Ljubljana]: Radio Slovenija,

Uredništvo igranega programa, 2001. 32 f. [COBISS.SI-ID 115732736]

 

103. FRANCK, Julia. Meni nič tebi nič. Literatura, ISSN 0353-5622, jan./feb. 2001, letn. 13, št. 115/116, str. 180-192, portret. [COBISS.SI-ID 123938816]

 

104. VARVASOVSZKY, László (author, illustrator). Bremenski mestni godci : zgodba, pravljica, senčno

gledališče, (Zbirka Lutkovni oder, letn. 1, knj. 1). Šentilj: Aristej, 2000. 39 str., ilustr. ISBN

961-220-027-0. [COBISS.SI-ID 45213441]

 

105. SLOTERDIJK, Peter. Evrotaoizem : h kritiki politične kinetike. V Ljubljani: Cankarjeva založba,

2000. 317 str., ilustr. ISBN 961-231-143-9. [COBISS.SI-ID 107141888]

 

106. LEBERT, Benjamin. Krejzi, (Zbirka Najst). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 162 str. ISBN

961-231-171-4. [COBISS.SI-ID 106246400]

 

107. STAMM, Peter. Najlepše dekle. Delo, ISSN 0350-7521, 24. feb. 2000, leto 42, št. 45, str. 22.

[COBISS.SI-ID 108106752]

 

108. STAMM, Peter. Kar zmoremo. Najlepše dekle. Naplavine. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2000, letn. 36,

[št.] 11/12, str. 52-66. [COBISS.SI-ID 114449920]

 

109. ZAIMOGLU, Feridun. Izmeček : resnična zgodba Ertana Onguna : (odlomki iz romana). Literatura,

ISSN 0353-5622, jul./avg. 2000, letn. 12, št. 109/110, str. 160-173, portret. [COBISS.SI-ID 112633856]

 

110. ADORNO, Theodor W.. Beležke o literaturi. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1999. 354 str. ISBN

961-231-127-7. [COBISS.SI-ID 100159488]

 

111. BRUSSIG, Thomas. Junaki kot mi, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska organizacija

Univerze, Študentska založba, 1999. 282 str. ISBN 961-6211-76-5. [COBISS.SI-ID 100045312]

 

112. JENNY, Zoë. Soba s cvetnim prahom, (Zbirka Najst). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1999. 111 str. ISBN 961-231-130-7. [COBISS.SI-ID 99606784]

 

113. ŠERC, Slavo (editor, translator, author of introduction, etc.).To ni vsa moja zgodba : iz sodobne

nemške kratke proze, (Knjižnica Kondor, zv. 289). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. 230 str. ISBN

86-11-15566-1. [COBISS.SI-ID 100615680]

 

114. GRASS, Günter (interviewee). Naše prepirljivo, bojevito in grozljivo stoletje : pogovor z

nobelovcem G. Grassom. Delo, ISSN 0350-7521, 7. okt. 1999, leto 41, št. 233, str. 19, portret.

[COBISS.SI-ID 6630808]

 

115. LEBERT, Benjamin. Majceni usrane. Delo, ISSN 0350-7521, 29. apr. 1999, leto 41, št. 97, str. 86.

[COBISS.SI-ID 100736256]

 

116. GRASS, Günter. 1900. Delo, ISSN 0350-7521, 7. okt. 1999, leto 41, št. 233, str. 19, ilustr.

[COBISS.SI-ID 105709056]

 

117. GRASS, Günter (interviewee). Heinrich, kaj praviš na to? : Günterju Grassu bodo Nobelovo nagrado

izročili jutri. Delo, ISSN 0350-7521, 9. dec. 1999, leto 41, št. 286, str. 21, portret. [COBISS.SI-ID

106546176]

 

118. HERMANN, Judith. Poletna hiša, kasneje. Literatura, ISSN 0353-5622, sep./okt. 1999, letn. 11, št.

99/100, str. 174-186, portret. [COBISS.SI-ID 107253760]

 

119. WIDMER, Urs. Modri sifon, (Zbirka XX. stoletje). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1998. 82 str.

ISBN 961-231-068-8. [COBISS.SI-ID 72431872]

 

120. BICHSEL, Peter. Mož s spominom. Delo, ISSN 0350-7521, 19.II.1998, 40, št. 41, str. 16, ilustr.

[COBISS.SI-ID 74893568]

 

121. CAPUS, Alex. Volnene spodnjice. Delo, ISSN 0350-7521, 7.V.1998, 40, št. 103, str. 16, portret.

[COBISS.SI-ID 76060416]

 

122. JENNY, Zoë. Soba s cvetnim prahom. Delo, ISSN 0350-7521, 17.IX.1998, 40, št. 215, str. 21,

portret. [COBISS.SI-ID 79506944]

 

123. KRAUSSER, Helmut. Načini žarenja. Električna srca. Dialogi, ISSN 0012-2068, 1998, 34, št. 3/4,

str. 53-61. [COBISS.SI-ID 76788992]

 

124. BRUSSIG, Thomas. Junaki kot mi : (odlomek iz romana).Literatura, ISSN 0353-5622,

januar/februar 1998, 10, št. 79/80, str. 114-130, portret. [COBISS.SI-ID 76011520]

 

125. MÜLLER, Herta. Živalsko srce : (odlomek iz romana). Literatura, ISSN 0353-5622, julij/avgust

1998, 10, št. 85/86, str. 116-131, portret. [COBISS.SI-ID 77585664]

 

126. SLOTERDIJK, Peter. Tetovirano življenje : (prvo poglavje iz poetoloških predavanj na Univerzi v

Frankfurtu leta 1988, ki so knjižno izšla z naslovom Zur Welt kommen - Zur Sprache kommen).

Literatura, ISSN 0353-5622, oktober 1998, 10, št. 88, str. 37-50, portret. [COBISS.SI-ID 79571968]

 

127. SLOTERDIJK, Peter, ŠERC, Slavo (translator, editor). Evrotaoizem : h kritiki politične kinetike :

(1989). Literatura, ISSN 0353-5622, oktober 1998, 10, št. 88, str. 51-69. [COBISS.SI-ID 79572480]

 

128. SLOTERDIJK, Peter (interviewee). K planetarnemu realizmu : pogovor Floriana Rötzerja s Petrom

Sloterdijkom : (iz spremne publikacije k Sloterdijkovim poetološkim predavanjem v poletnem semestru

1988 na Univerzi v Frankfurtu). Literatura, ISSN 0353-5622, oktober 1998, 10, št. 88, str. 70-74.

[COBISS.SI-ID 80015872]

 

129. CAPUS, Alex. Kdo pri hudiču je Ramón?. Mladina, ISSN 0350-9346, 24. avg. 1998, št. 34, str. 55.

[COBISS.SI-ID 98963712]

 

130. SCHULZE, Ingo. 33 trenutkov sreče. Mladina, ISSN 0350-9346, 19. okt. 1998, št. 42, str. 55.

[COBISS.SI-ID 99019520]

 

131. JOHNSON, Uwe. Danes devetdeset let : (odlomek iz nedokončanega, posthumno objavljenega

romana). Nova revija, ISSN 0351-9805, jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 98-101, portret. [COBISS.SI-ID

99296256]

 

132. JOHNSON, Uwe. Dva pogleda : (odlomek iz romana). Nova revija, ISSN 0351-9805, jan. 1998, letn.

17, št. 189, str. 102-105. [COBISS.SI-ID 99296768]

 

133. JOHNSON, Uwe. Domneve o Jakobu : (odlomek iz romana). Nova revija, ISSN 0351-9805, jan.

1998, letn. 17, št. 189, str. 106-108. [COBISS.SI-ID 99297280]

 

134. JOHNSON, Uwe. Dnevi leta : (odlomek iz romana). Nova revija, ISSN 0351-9805, jan. 1998, letn.

17, št. 189, str. 109-115. [COBISS.SI-ID 99300608]

 

135. MAYER, Hans. Nepričakovan pripetljaj. Nova revija, ISSN 0351-9805, jan. 1998, letn. 17, št. 189,

str. 116-119. [COBISS.SI-ID 99302912]

 

136. KUNERT, Günter. Tujec. Nova revija, ISSN 0351-9805, jan. 1998, letn. 17, št. 189, str. 120-123.

[COBISS.SI-ID 99305472]

 

137. WOLFF, Helen. Navzoči spomini. Nova revija, ISSN 0351-9805, jan. 1998, letn. 17, št. 189, str.

124-127. [COBISS.SI-ID 99306752]

 

138. UNSELD, Siegfried. " Kam resnično spadam". Nova revija, ISSN 0351-9805, jan. 1998, letn. 17, št.

189, str. 128-131. [COBISS.SI-ID 99309312]

 

139. KUNERT, Günter. Poslednji evropski Indijanci. Nova revija, ISSN 0351-9805, jun.-jul. 1998, letn.

17, št. 194/195, str. 34-42. [COBISS.SI-ID 99692288]

 

140. OBLAK, Slavko (artist). Slavko Oblak : kipi. Bled: Občina, 1997. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID

70060800]

 

141. WALSER, Alissa, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Stanovanje se spet

najde. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 130-136. [COBISS.SI-ID 70569216]

 

142. MENASSE, Robert, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Startati, začeti

znova. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 137-138. [COBISS.SI-ID 70715136]

 

143. KNAPP, Radek, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Komet. Literatura,

ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 70715648]

 

144. MEINECKE, Thomas, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Študent v

zablodi. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 150-153.

[COBISS.SI-ID 70716160]

 

145. KRAUSSER, Helmuth, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Novice o

Norbertu. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 154-163.

[COBISS.SI-ID 70716928]

 

146. JELINEK, Elfriede. Ljubimki, (Zbirka XX. stoletje). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1996. 178 str.

ISBN 86-361-0980-9. [COBISS.SI-ID 61418752]

 

147. HÖFLER, Janez. Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 1, Gorenjska : [z uvodno študijo]. Ljubljana:

Družina, 1996. 197 str., večinoma barvne fotogr. ISBN 961-222-055-7. [COBISS.SI-ID 56386816]

 

148. HASLINGER, Josef. Odkritje prave Amerike. Literatura, ISSN 0353-5622, maj-junij 1996, 8, št.

59/60, str. 69-78, portret. [COBISS.SI-ID 61497856]

 

149. SCHERTENLEIB, Hansjörg. Brat in sestra : (odlomek iz romana). Signorina soba : (odlomek iz

romana). Literatura, ISSN 0353-5622, november - december 1996, 8, št. 65/66, str. 161-175, portret.

[COBISS.SI-ID 64902400]

 

150. MUSCHG, Adolf. Nezvesti prokurist. Nova revija, ISSN 0351-9805, januar-februar 1996, 15, št.

165/166, str. 86-92, portret. [COBISS.SI-ID 63275776]

 

151. WALSER, Martin. Občutje, znanje, jezik. Nova revija, ISSN 0351-9805, junij-julij 1996, 15, št.

170/171, str. 119-124. [COBISS.SI-ID 63639296]

 

152. WALSER, Martin. Obramba otroštva : odlomek iz romana. Nova revija, ISSN 0351-9805, junij-julij

1996, 15, št. 170/171, str. 125-128. [COBISS.SI-ID 63640576]

 

153. WALSER, Martin. Avtoportret kot kriminalni roman. Nova revija, ISSN 0351-9805, junij-julij 1996,

15, št. 170/171, str. 129-131. [COBISS.SI-ID 63642880]

 

154. WALSER, Martin. Odkritje idealne točke. Nova revija, ISSN 0351-9805, junij-julij 1996, 15, št.

170/171, str. 132-133. [COBISS.SI-ID 63644928]

 

155. WALSER, Alissa. Podarjeno. Nova revija, ISSN 0351-9805, junij-julij 1996, 15, št. 170/171, str.

134-138. [COBISS.SI-ID 63646464]

 

156. SCHNEIDER, Robert. Sestra spanja. Razgledi, ISSN 1318-0401, 24. jan. 1996, št. 2, str. 28.

[COBISS.SI-ID 100420352]

 

157. KIRCHHOFF, Bodo. Infanta : odlomek iz romana. Literatura, ISSN 0353-5622, 7, št. 45 (marec

1995), str. 107-115. Portret. [COBISS.SI-ID 49918208]

 

158. MENASSE, Robert. Blaženi časi, krhek svet : odlomek iz romana. Literatura, ISSN 0353-5622, 7,

št. 51/52 (september - oktober 1995), str. 107-116. Portret. [COBISS.SI-ID 57526272]

 

159. KUNERT, Günter. Prva Mojzesova knjiga: Kača in izgon.Nova revija, ISSN 0351-9805, 14,

št.159/160 (julij/avgust 1995), str.157-159. [COBISS.SI-ID 53339904]

 

160. WERNER, Markus, ŠERC, Slavo (translator, editor). Bis bald : odlomek iz romana. Die kalte

Schulter : odlomek iz romana. Literatura, ISSN 0353-5622, 6, št. 31 (1994), str. 61-66. Portret.

[COBISS.SI-ID 40329728]

 

161. JELINEK, Elfriede. Ljubimki : (odlomek iz romana).Literatura, ISSN 0353-5622, 6, št. 42 (1994),

str. 53-60. Portret. [COBISS.SI-ID 47571200]

 

162. BICHSEL, Peter. Kehba : mlad Eskim. Mzin, ISSN 1318-1505, feb./mar. 1994, letn. 4, št. 26/27, str. 68, ilustr. [COBISS.SI-ID 113668864]

 

163. MANN, Klaus. Iz dnevnika. Literatura, ISSN 0353-5622, 4, št.16 (1992), str.57-62. [COBISS.SI-ID

32922880]

 

Author of introduction

164. STAMM, Peter. Onkraj jezera : [zgodbe], (Zbirka Stopinje).Ljubljana: Literarno-umetniško društvo

Literatura, 2013. 131 str. ISBN 978-961-6717-92-2. [COBISS.SI-ID 270426624]

 

165. HILBIG, Wolfgang. Provizorij : [roman]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva

družba, 2013. 282 str. ISBN 978-961-278-111-8. [COBISS.SI-ID 270217728]

 

166. MENASSE, Robert. Izgon iz pekla, (Zbirka Moderni klasiki, 69). Ljubljana: Cankarjeva založba,

2012. 375 str. ISBN 978-961-231-903-8. [COBISS.SI-ID 264640512]

 

167. ŠERC, Slavo (editor, translator, author of introduction, etc.). Na robu bele tišine : antologija sodobne švicarske kratke proze, (Knjižnica Kondor, zv. 342). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 249 str. ISBN 978-961-01-2269-2. [COBISS.SI-ID 264275968]

 

168. MÜLLER, Herta. Nižave, (Zbirka Nobelovi nagrajenci). 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 174 str.

ISBN 978-961-261-242-9. [COBISS.SI-ID 259688448]

 

169. EINZINGER, Erwin. Pesmi. Literatura, ISSN 0353-5622, mar. 2010, letn. 22, št. 225, str. 110-127,

portret. [COBISS.SI-ID 267900416]

 

170. SCHULZE, Ingo. Mobi : trinajst zgodb v stari maniri, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana:

Študentska založba, 2009. 277 str. ISBN 978-961-242-203-5. [COBISS.SI-ID 243152128]

 

171. WALSER, Robert. Ropar, (Zbirka Samorog). 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2009. 205 str. ISBN

978-961-6580-56-4. [COBISS.SI-ID 245530112]

 

172. WERNER, Markus. Na strmini, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2008. 163

str. ISBN 978-961-242-191-5. [COBISS.SI-ID 241461248]

 

173. TIMM, Uwe. Rdeče, (Moderni klasiki, 40). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. 272 str. ISBN

978-961-231-614-3. ISBN 961-231-614-7. [COBISS.SI-ID 234595328]

 

174. MERCIER, Pascal. Nočni vlak za Lizbono : (odlomek iz romana). Literatura, ISSN 0353-5622, apr.

2007, letn. 19, št. 190, str. 169-179, portret. [COBISS.SI-ID 248773120]

 

175. BILLER, Maxim. Ljubezen danes, Veliki, valujoči zeleni listi. Literatura, ISSN 0353-5622, okt.

2007, letn. 19, št. 196, str. 144-157, portret. [COBISS.SI-ID 249229568]

 

176. ZEH, Juli. Orli in angeli : (odlomek iz romana). Literatura, ISSN 0353-5622, sep./okt. 2006, letn.

18, št. 183/184, str. 201-212, portret. [COBISS.SI-ID 246096128]

 

177. REGENER, Sven. Gospod Lehmann, (Knjižna zbirka Litera). Maribor: Litera, 2005. 285 str. ISBN

961-6422-52-9. [COBISS.SI-ID 53798657]

 

178. JELINEK, Elfriede. Naslada, (Zbirka Nobelovi nagrajenci). Radovljica: Didakta, 2005. 239 str.

ISBN 961-6530-66-6. [COBISS.SI-ID 223908096]

 

179. KELLER, Christoph (interviewee). Pisanje kot poskus spominjanja : intervju: Christoph Keller.

Literatura, ISSN 0353-5622, jul./avg. 2005, letn. 17, št. 169/170, str. 211-223. [COBISS.SI-ID

227217152]

 

180. GRIEBEL, Christina. Pižama. Literatura, ISSN 0353-5622, apr. 2004, letn. 16, št. 154, str. 140-151, portret. [COBISS.SI-ID 216845056]

 

181. BENJAMIN, Walter. Enosmerna ulica, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2002.

127 str. ISBN 961-6356-34-8. [COBISS.SI-ID 117760256]

 

182. SCHWERDTFEGER, Malin. Lahka dekleta. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2002, letn. 38, [št.] 1/2, str.

54-59. [COBISS.SI-ID 121808896]

 

183. ERPENBECK, Jenny. Sibirija. Literatura, ISSN 0353-5622, okt. 2002, letn. 14, št. 136, str. 118-128,

portret. [COBISS.SI-ID 213790976]

 

184. STAMM, Peter. Kar zmoremo. Najlepše dekle. Naplavine. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2000, letn. 36,

[št.] 11/12, str. 52-66. [COBISS.SI-ID 114449920]

 

185. ZAIMOGLU, Feridun. Izmeček : resnična zgodba Ertana Onguna : (odlomki iz romana). Literatura,

ISSN 0353-5622, jul./avg. 2000, letn. 12, št. 109/110, str. 160-173, portret. [COBISS.SI-ID 112633856]

 

186. BRUSSIG, Thomas. Junaki kot mi, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska organizacija

Univerze, Študentska založba, 1999. 282 str. ISBN 961-6211-76-5. [COBISS.SI-ID 100045312]

 

187. ŠERC, Slavo (editor, translator, author of introduction, etc.). To ni vsa moja zgodba : iz sodobne

nemške kratke proze, (Knjižnica Kondor, zv. 289). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. 230 str. ISBN

86-11-15566-1. [COBISS.SI-ID 100615680]

 

188. BRUSSIG, Thomas. Junaki kot mi : (odlomek iz romana).Literatura, ISSN 0353-5622,

januar/februar 1998, 10, št. 79/80, str. 114-130, portret. [COBISS.SI-ID 76011520]

 

189. MÜLLER, Herta. Živalsko srce : (odlomek iz romana). Literatura, ISSN 0353-5622, julij/avgust

1998, 10, št. 85/86, str. 116-131, portret. [COBISS.SI-ID 77585664]

 

190. WALSER, Alissa, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Stanovanje se spet

najde. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 130-136. [COBISS.SI-ID 70569216]

 

191. MENASSE, Robert, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Startati, začeti

znova. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 137-138. [COBISS.SI-ID 70715136]

 

192. KNAPP, Radek, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Komet. Literatura,

ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 70715648]

 

193. MEINECKE, Thomas, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Študent v

zablodi. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 150-153.

[COBISS.SI-ID 70716160]

 

194. KRAUSSER, Helmuth, ŠERC, Slavo (translator, editor, author of introduction, etc.). Novice o

Norbertu. Literatura, ISSN 0353-5622, september - oktober 1997, 9, št. 75/76, str. 154-163.

[COBISS.SI-ID 70716928]

 

195. SCHERTENLEIB, Hansjörg. Brat in sestra : (odlomek iz romana). Signorina soba : (odlomek iz

romana). Literatura, ISSN 0353-5622, november - december 1996, 8, št. 65/66, str. 161-175, portret.

[COBISS.SI-ID 64902400]

 

196. WALSER, Martin. Bežeči konj, (Zbirka XX. stoletje). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1995. 104

str. ISBN 86-361-0903-5. [COBISS.SI-ID 52331520]

 

197. KIRCHHOFF, Bodo. Infanta : odlomek iz romana. Literatura, ISSN 0353-5622, 7, št. 45 (marec

1995), str. 107-115. Portret. [COBISS.SI-ID 49918208]

 

198. GUSTAFSSON, Lars. Zadeva s psom : iz dnevnikov in pisem teksaškega stečajnega sodnika :

odlomki iz romana. Literatura, ISSN 0353-5622, 7, št. 47 (maj 1995), str. 98-107. Portret.

[COBISS.SI-ID 52757504]

 

199. MENASSE, Robert. Blaženi časi, krhek svet : odlomek iz romana. Literatura, ISSN 0353-5622, 7,

št. 51/52 (september - oktober 1995), str. 107-116. Portret. [COBISS.SI-ID 57526272]

 

200. DÜRRENMATT, Friedrich. Naročilo ali O opazovanju opazovalca opazovalcev : novela v

štiriindvajsetih stavkih, (Zbirka XX. stoletje). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1994. 112 str. ISBN

86-361-0848-9. [COBISS.SI-ID 37645056]

 

201. NOOTEBOOM, Cees. Rituali : odlomki iz romana. Literatura, ISSN 0353-5622, 6, št. 33 (1994), str.

85-66. Portret. [COBISS.SI-ID 42078464]

 

202. JELINEK, Elfriede. Ljubimki : (odlomek iz romana). Literatura, ISSN 0353-5622, 6, št. 42 (1994),

str. 53-60. Portret. [COBISS.SI-ID 47571200]

 

Interviewer

203. NADJ ABONJI, Melinda (interviewee). Besedama integracija in identiteta se izogibam : pogovor z

Melindo Nadj Abonji. Delo, ISSN 0350-7521, 13. avg. 2013, leto 55, št. 186, str. 14, portret.

[COBISS.SI-ID 270049280]

 

204. WALSER, Robert. Ropar, (Zbirka Samorog). 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2009. 205 str. ISBN

978-961-6580-56-4. [COBISS.SI-ID 245530112]

 

205. WERNER, Markus (interviewee). Švicarska literatura ni dolgočasna : pisatelj Markus Werner. Delo,

ISSN 0350-7521, 28. jan. 2009, leto 51, št. 22, str. 22, portret. [COBISS.SI-ID 245047296]

 

206. METTLER, Michel (interviewee). Pisatelj kot zbiralec gradiva : Michel Mettler, avtor Delove

poletne zgodbe. Delo, ISSN 0350-7521, 22. jul. 2009, leto 51, št. 167, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID

247124736]

 

207. STAMM, Peter (interviewee). Tudi Švicarji ljubijo, sovražijo in umirajo. Delo, ISSN 0350-7521, 3.

sept. 2008, leto 50, št. 204, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 6886771]

 

208. ZEH, Juli (interviewee). Zmeraj sem si želela pisati z največjo mogočo svobodo : Juli Zeh, avtorica

Delove poletne zgodbe. Delo, ISSN 0350-7521, 25. jul. 2007, leto 49, št. 169, str. 16, ilustr.

[COBISS.SI-ID 234474752]

 

209. SCHULZE, Ingo (interviewee). Moj problem ni, da je izginil Vzhod, temveč da izginja Zahod : Ingo

Schulze, avtor Delove poletne zgodb[e] : intervju. Delo, ISSN 0350-7521, 5. jul. 2006, leto 48, št. 153,

str. 18, portret. [COBISS.SI-ID 229325568]

 

210. JELINEK, Elfriede (interviewee). Pisateljica z veliko obrazi : šestdeset let Elfriede Jelinek. Delo,

ISSN 0350-7521, 25. okt. 2006, leto 48, št. 248, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 231488512]

 

211. REGENER, Sven (interviewee). Ko očarljivi nevrotik Frank Lehmann spregovori v slovenščini :

glasbenik in pisatelj Sven Regener. Delo, ISSN 0350-7521, 23. feb. 2005, leto 47, št. 44, str. 11, ilustr.

[COBISS.SI-ID 220502784]

 

212. ZAIMOGLU, Feridun (interviewee). V umetnosti je zmanjševanje škode topoglavo : orientalski

Nemec Feridun Zaimoglu. Delo, ISSN 0350-7521, 6. jul. 2005, leto 47, št. 154, str. 11, portreta.

[COBISS.SI-ID 223105792]

 

213. KELLER, Christoph (interviewee). Pisanje kot poskus spominjanja : intervju: Christoph Keller.

Literatura, ISSN 0353-5622, jul./avg. 2005, letn. 17, št. 169/170, str. 211-223. [COBISS.SI-ID

227217152]

 

214. KNAPP, Radek (interviewee). Slovani smo tako strašno senzibilni : pisatelj Radek Knapp. Delo,

ISSN 0350-7521, 18. avg. 2003, leto 45, št. 189, portret. [COBISS.SI-ID 126782208]

 

215. STAMM, Peter (interviewee). Verjamem v moč literature in umetnosti : Peter Stamm. Delo, ISSN

0350-7521, 19. avg. 2002, leto 44, št. 189, ilustr. [COBISS.SI-ID 121378816]

 

216. BRUSSIG, Thomas (interviewee). O knjigi, ki se ji smejimo zato, ker je žalostna : pogovor z

nemškim pisateljem T. Brussigom - njegov roman je pravkar izdala Beletrina. Delo, ISSN 0350-7521, 22. jul. 1999, leto 41, št. 167, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 103700224]

 

217. KNAPP, Radek (interviewee). Dvom spada k iskanju, tako kot pribor k jedi : pogovor z nemškim

pisateljem Radekom Knappom. Delo, ISSN 0350-7521, 9. dec. 1999, leto 41, št. 286, str. 19, portret.

[COBISS.SI-ID 106567680]

 

218. KRAUSSER, Helmut (interviewee). Nekatere romane mu je napisalo življenje, pri drugih so mu

pomagali bogovi, enega pa je napisal čisto sam : pogovor s Helmutom Krausserjem - letos so ga uspešno igrali v Mariboru.Delo, ISSN 0350-7521, 30.VII.1998, 40, št. 174, str. 15, ilustr.[COBISS.SI-ID

97211136]

 

Writer of accompanying material

219. MANN, Klaus. Iz dnevnika. Literatura, ISSN 0353-5622, 4, št.16 (1992), str.57-62. [COBISS.SI-ID

32922880]

 

Referee

220. ZADRAVEC, Franc. Elementi slovenske moderne književnosti. Murska Sobota: Pomurska založba,

1980. 644 str. [COBISS.SI-ID 5158657]

UNCLASSIFIED

 

221. ŠERC, Slavo, KOS, Matevž (editor). In potem je padel zid : eseji o nemški književnosti, (Zbirka Novi

pristopi). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. 143 str. ISBN 978-961-6717-40-3.

[COBISS.SI-ID 250697728]

 

222. ŠERC, Slavo. Čas pripovedovanja : sprehod po nemški literaturi. Delo, ISSN 0350-7521, 1. dec.

2010, leto 52, št. 279. [COBISS.SI-ID 254498048]

 

223. ŠERC, Slavo. Razmišljanje o staranju in smrti : dnevniki Maxa Frischa. Delo, ISSN 0350-7521, 29.

dec. 2010, leto 52, št. 302, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 254565376]

 

224. ŠERC, Slavo. Roman o trpljenju, razčlovečenju in človeški stiski : Herta Müller: Zaziban dih.

Prevedla Mojca Kranjc. Ljubljana: Študenrska založba, 2010. Literatura, ISSN 0353-5622, sep.-okt.

2010, letn. 22, št. 231/232, str. 214-222. [COBISS.SI-ID 268000256]

 

225. ŠERC, Slavo. Literatura kot terapija : nobelovka Herta Müller. Pogledi, ISSN 1855-8747, 28. apr.

2010, letn. 1, posebna izd., str. 4-5, portret. [COBISS.SI-ID 253402112]

 

226. ŠERC, Slavo. Kdo je Herta Müller? : Nobelovka za literaturo 2009. Delo, ISSN 0350-7521, 14. okt.

2009, leto 51, št. 238, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 248643584]

 

227. ŠERC, Slavo. Kafkov svet in nezmožnost biti Kafka : 125 let od rojstva Franza Kafke. Delo, ISSN

0350-7521, 2. jul. 2008, leto 50, št. 151, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 240828928]

 

228. ŠERC, Slavo. Iskanje izgubljenega (vzhodno) nemškega časa : vzhodni junaki nemškega literarnega

prizorišča. Delo, ISSN 0350-7521, 26. nov. 2008, leto 50, št. 274. [COBISS.SI-ID 244301056]

 

229. ŠERC, Slavo. Martin Walser in nastajanje literature iz življenja. Delo, ISSN 0350-7521, 21. nov.

2007, leto 49, št. 268, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 236656128]

 

230. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, "Madžarska frakcija".Delo, ISSN 0350-7521, 4. jan. 2006,

leto 48, št. 2, str. 13, portret. [COBISS.SI-ID 226443520]

 

231. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, Ko se življenje začenja znova. Delo, ISSN 0350-7521, 15.

feb. 2006, leto 48, št. 37, str. 23, portret. [COBISS.SI-ID 226664960]

 

232. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, Daniel Kehlmann in skrivnost uspeha. Delo, ISSN

0350-7521, 29. mar. 2006, leto 48, št. 73, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 227112704]

 

233. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, Orientalski Nemec in njegova Leyla. Delo, ISSN

0350-7521, 10. maja 2006, leto 48, št. 105, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 227990528]

 

234. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, Skrivnost pod površino. Delo, ISSN 0350-7521, 21. jun.

2006, leto 48, št. 141, str. 23, portret. [COBISS.SI-ID 229111040]

 

235. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, Kdo so najboljši nemški avtorji. Delo, ISSN 0350-7521, 2.

avg. 2006, leto 48, št. 177, str. 18, portret. [COBISS.SI-ID 229432320]

 

236. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, Pisanje o ljubezni proti literarnemu okusu. Delo, ISSN

0350-7521, 13. sep. 2006, leto 48, št. 212, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 231199232]

 

237. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, Pisatelji in potovanja. Delo, ISSN 0350-7521, 25. okt. 2006,

leto 48, št. 248, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 231438848]

 

238. ŠERC, Slavo. Kompas med nemškimi deli, O zavrnjenih rokopisih. Delo, ISSN 0350-7521, 6. dec.

2006, leto 48, št. 282, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 231589632]

 

239. ŠERC, Slavo. Peter Handke in njegova gledališka pot od beata do bluza. Gledališki list SNG, Drama,

ISSN 2350-3769, 2005/06, letn. 85, št. 14, str. 34-37. [COBISS.SI-ID 238265344]

 

240. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, Multikulturnost nemške književnosti. Delo, ISSN

0350-7521, 12. okt. 2005, leto 47, št. 237, str. 14, portret.[COBISS.SI-ID 225283584]

 

241. ŠERC, Slavo. Nemški literarni kompas, Literarna nagrada in posledice. Delo, ISSN 0350-7521, 23.

nov. 2005, leto 47, št. 271, str. 13, portret. [COBISS.SI-ID 225628928]

 

242. ŠERC, Slavo. Thomas Bernhard ali "Vzrok sem jaz sam". Gledališki list SNG, Drama, ISSN

2350-3769, 2004/05, letn. 84, št. 2, str. 6-11, ilustr.[COBISS.SI-ID 235299584]

 

243. ŠERC, Slavo. Pogled na nedosegljivo in nepojmljivo. Delo, ISSN 0350-7521, 14.II.2001, let. 43, št.

36, str. 18, portret. [COBISS.SI-ID 1608819]

 

244. ŠERC, Slavo. Berlinski dnevnik. Nova revija, ISSN 0351-9805, okt. - nov. 2001, letn. 20, št.

234/235, str. 49-55. [COBISS.SI-ID 117025280]

 

245. ŠERC, Slavo. Združevala ju je enaka usoda : iz korespondence med Paulom Celanom in Nelly

Sachs. Delo, ISSN 0350-7521, 27. jan. 2000, leto 42, št. 22, str. 22, portreta. [COBISS.SI-ID 107696640]

 

246. ŠERC, Slavo. Zaradi domnevne nespodobnosti 200 let čakanja na izid : Böttigerjeva srečanja in

pogovori v klasičnem Weimarju. Delo, ISSN 0350-7521, 16.VII.1998, 40, št. 162, str. 13. [COBISS.SI-ID

77470976]

 

247. ŠERC, Slavo. O težavnem in zapletenem literarnem prijateljstvu. Delo, ISSN 0350-7521, 29.X.1998, 40, št. 251, str. 80. [COBISS.SI-ID 80181504]

 

248. WALSER, Alissa, ŠERC, Slavo. Resnična zgodba. Mladina, ISSN 0350-9346, 5. okt. 1998, št. 40,

str. 51. [COBISS.SI-ID 99007232]

 

249. ŠERC, Slavo. Uwe Johnson in iskanje "eksaktne fantazije". Nova revija, ISSN 0351-9805, jan. 1998,

letn. 17, št. 189, str. 132-141. [COBISS.SI-ID 99314432]

 

250. ŠERC, Slavo. Iz življenja in dela Uweja Johnsona. Nova revija, ISSN 0351-9805, jan. 1998, letn. 17,

št. 189, str. 142-144. [COBISS.SI-ID 99320576]

 

251. ŠERC, Slavo. Nostalgija za nekim mestom in časom. Delo, ISSN 0350-7521, 32, št.26 (1.II.1990),

str.14. [COBISS.SI-ID 16600320]

 

252. ŠERC, Slavo. Kulturno-literarne revije v ZR Nemčiji v zaznavni krizi. Delo, ISSN 0350-7521,

26.I.1989, 31, št. 20, str. 13. [COBISS.SI-ID 97382400]

 

253. ŠERC, Slavo. Pogled v zasebno življenje in proces demitizacije : o Thomasu Mannu in njegovi

družini. Delo, ISSN 0350-7521, 24. mar. 1988, 30, št. 70, str. 7. [COBISS.SI-ID 221364736]

 

254. ŠERC, Slavo. Franc Zadravec, Elementi slovenske moderne književnosti. Sodobnost, ISSN

0038-0482, 1981, let. 29, št. 1, str. 110-111. [COBISS.SI-ID 4849971]

 

 

  1. Startseite UR

Slavo Šerc, Dipl. phil.

 

 

Slavo Serc

Gebäude PT, Zi. 3.3.09
Telefon 0941 943 3365
E-Mail